Close

Novice

Pogoji za čezmejno opravljanje storitev

Z letom 2018 je začel veljati nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS). Zakon določa pogoje, pod katerimi lahko pravne …

Oseba v delovnem razmerju in samozaposlena oseba

Podjetniki in podjetja se pogosto prijavljajo na lokalne ali državne javne razpise, katerih vloge za pridobitev nepovratnih sreds …

Zaposlovanje in državne spodbude

Vedno aktualna so vprašanja na temo subvencij – tako s strani  tistih, ki želijo realizirati svojo podjetniško idejo kot s s …

Kdo so povezane osebe?

Povezana oseba po Zakonu o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nad …

SREČANJE PODPORNEGA OKOLJA REGIJE POSAVJE

Center za podjetništvo in turizem Krško je v januarju 2018 postal tudi točka SPOT svetovanje Posavje. V okviru programa SPOT je …

VABLJENI NA DELAVNICE IN USPOSABLJANJA V DECEMBRU

USPOSABLJANJE – IZZIVI MEDNARODNEGA POSLOVNEGA OKOLJA   ŠOLA RAČUNOVODENJA SEMINAR OBVEZNOSTI VARSTVA PRI DELU IN REGRESN …

Na kaj je potrebno biti pozoren pri prodaji prehranskih dopolnil ?

Zadnje čase so zelo marketinško zanimiva prehranska dopolnila s skoraj čudežnimi učinki. Preberite si nekaj glavnih poudarkov …

Davčni obračun ob prenehanju dejavnosti s.p. – smrt davčnega zavezanca

ZGD-1 predvideva dve obliki zastopanja, ki ju podjetnik lahko podeli že za časa življenja, izvršujeta pa se lahko tudi po smrt …

Na kakšen način lahko kot podjetnik začetnik vodim poslovne knjige ?

Vsak poslovodja se odloča na podlagi podatkov, ki jih ima in od kakovosti teh podatkov je odvisno, ali bodo sprejete odločitve o …

Sofinanciranje poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 – 2019

V skladu z dogovorom z SPIRIT Slovenija, javna agencija vas obveščamo o javnem pozivu za sofinanciranje sistematičnega razvoja …