13.5.2024

Vavčer za patente, modele, znamke – V2

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k varstvu intelektualne lastnine z namenom:

 • prispevati k rasti in ugledu podjetja,
 • krepitvi konkurenčnosti,
 • krepitvi tržnega položaja.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja:

 • stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje patenta, modela znamke v tujino,
 • stroški prijave in/ali postopka registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja za patent, model, znamko,
 • stroški prevoda prijave.

MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Višina financiranja:

 • do 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov,
 • najnižja subvencija: 500,00 EUR,
 • najvišja subvencija: 5.000,00 EUR.

Posebni pogoji za pridobitev sofinanciranja:

 • V vlogi mora MSP navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se zanj odloči in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:
  • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke, vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad RS za intelektualno lastnino,
  • tuji patentni zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi in
  • prevajalci vloge, za katero se bodo uveljavili upravičeni stroški po tem javnem pozivu.
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.
 • Shema »de minimis«.

Povezava do javnega poziva – Javni poziv in pozivna dokumentacija.

Oddaja vloge je hitra in enostavna preko ePortala – https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 uro, tel: 02 234 12 60, e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2