Cenik storitev za dejavnost plakatiranja – oglasna mesta v občini Krško

Oglaševanja na oglasnih površinah Občine Krško.