CPT Krško, na podlagi najemne pogodbe z občino Krško razpolaga s trinajstimi oglasnimi lokacijami za malo plakatiranje, na katerih izvaja storitev plakatiranja. Na vsako plakatno mesto lahko nalepimo 4 x B1 plakat – pokončni format ali plakat B0 ležeče postavitve.

Pogoji sodelovanja:

  • Plakatiranje se izvaja na podlagi »Splošnih pogojev sodelovanja«
  • Plakatiranje se izvaja ob torkih – osnovni termin plakatiranja je od torka do torka (7 dni) oziroma od torka do naslednjega četrtka (10 dni)
  • Osnova za obračun plakatiranja je pokončno plakatno mesto B1 (70 x 100 cm) (tudi v primeru manjšega plakata npr. A2)
  • Standardni plakat je 70 x 100 cm (B1 – pokončno)
  • Naročnik mora dostaviti plakate najkasneje dva delovna dneva pred pričetkom plakatiranja
  • Zaradi vzdrževanja plakatnih mest je dobro, da naročnik dostavi še enega oziroma dva rezervna plakata.

Naročila za plakatiranje se sprejemajo izključno v pisni obliki. Za pripravo ponudbe mora naročnik izpolniti vlogo, na kateri mora navesti: točen naziv oglasne akcije, podatke naročnika, trajanje oglasne akcije z natančno navedbo datuma njenega začetka in zaključka (v skladu z veljavnim koledarjem plakatiranja). Spremembe ali dopolnitve naročila morajo biti posredovane v pisni obliki.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na: 07 490 22 20 ali na: info@cptkrsko.si

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2