15.04.2024

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino – V1

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah, ki lahko hitro in enostavno pridobijo sofinanciranje upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški udeležbe v izhodnih gospodarskih delegacijah:

 • Stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,
 • Stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa,
 • Stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka,
 • DDV ni upravičen strošek.

MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Višina financiranja:

 • do 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov,
 • najnižja subvencija: 300,00 EUR,
 • najvišja subvencija: 3.000,00 EUR.

Sofinancirajo se upravičeni stroški delegacij, ki jih organizirajo naslednje organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo gospodarstvo, turizem in šport, diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini, javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, Gospodarska zbornica Slovenije ali katera izmed regionalnih gospodarskih zbornic, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali katera izmed območnih obrtno-podjetniških zbornic, slovenski poslovni klubi v tujini, financirani s strani SPIRIT Slovenija, Evropska podjetniška mreža, člani Nacionalnega start-up konzorcija, tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja.

Posebni pogoji za pridobitev sofinanciranja:

 • Gospodarske delegacije se mora udeležiti lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju.
 • Stroški se lahko uveljavljajo za največ dva (2) udeleženca s strani podjetja (v okviru posamezne delegacije).
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.
 • Povezava do javnega poziva – Javni poziv in pozivna dokumentacija.

Oddaja vloge je hitra in enostavna preko ePortala – https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 uro, tel: 02 234 12 60, e-naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2