15.04.2024

Evropska nagrada nagrajuje tiste, ki promovirajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.

Nagrado Evropska komisija podeljuje že od leta 2006, vključenih je bilo že približno 4.400 projektov, skupaj je bilo oblikovanih 11.000 novih podjetij.

Nagrade za udeležence, poleg velike nagrade žirije, ki se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi, bodo podelili v šestih tekmovalnih kategorijah, in sicer:

  1.  spodbujanje podjetniškega duha,
  2. vlaganje v podjetniške spretnosti,
  3. podpiranje digitalnega prehoda,
  4. izboljšanje poslovnega okolja in spodbujanje internacionalizacije poslovanja,
  5. podpiranje trajnostnega prehoda in
  6. odgovorno in vključujoče podjetništvo.

Ker je novi zeleni dogovor glavna prednostna naloga Evropske komisije, bo trajnostni vidik upoštevan pri vsaki kategoriji.

Izbiranje poteka v dveh fazah – najprej na nacionalni in nato še evropski ravni. Dvema projektoma, ki bosta na nacionalni ravni ocenjena z najvišjo oceno znotraj posamezne kategorije, bo javna agencija SPIRIT Slovenija omogočila vključitev v tekmovanje na evropski ravni. Končni zmagovalci Evropske nagrade bodo razglašeni na podelitvi novembra 2024 v Budimpešti, na Madžarskem.

Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je najkasneje do 10. junija 2024.

Za vse informacije o nagradah obiščite spletno stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en.

Povezava do prijave na javni pozivhttps://www.spiritslovenia.si/razpis/411.

Več informacij o nacionalnih tekmovanjih lahko dobite pri nacionalni kontaktni osebi: Jerica Vidmar, tel: +386 590 89 510, e-naslov: jerica.vidmar@spiritslovenia.si

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2