12.4.2024

Center za podjetništvo in turizem Krško objavlja javni razpis za prosto delovno mesto Področni svetovalec I – Svetovalec za podjetništvo.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni razpis za prosto delovno mesto«, na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46, 8270 Krško in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani www.cptkrsko.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@cptkrsko.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega razpisa za prosto delovno mesto: Mateja Jurečič, telefon 07 490 22 25.

Informacije o razpisu – Javni razpis PODJETNISTVO – SPOT

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2