2.7.2024

Javni razpis za vključitev v program podjetniškega usposabljanja PONI Posavje

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) je objavila Javni razpis za vključitev v drugo skupino udeležencev projekta Podjetno nad izzive v Posavski regiji (PONI Posavje).

CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta, ki bo potekal med leti 2024 – 2028 in v katerega bo vključenih skupaj 106 udeležencev iz Posavske regije, je zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu, zaposlovanje in zmanjšanje brezposelnosti ter spodbujanje podjetništva in podjetnosti. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

V program se lahko vključijo osebe s podjetniško idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Posavski regiji (občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Radeče, Občina Sevnica), ter da na dan pričetka vključitve z RRA Posavje podpišejo pogodbo o zaposlitvi za 4 mesece. Udeleženci so za čas programa zaposleni na RRA Posavje.

POTEK DELA

V posamezno skupino je naenkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

  • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Posavje,
  • kvalitetna podjetniška usposabljanja iz področij: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, CGP, uporaba spleta pri poslovanju, gospodarsko pravo in pogodbe, idr.,
  • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
  • pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
  • podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov/storitev,
  • delo s somišljeniki po principu coworkinga,
  • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.

Delo poteka na sedežu RRA Posavje, od ponedeljka do petka med 07:00 – 15:00 uro.

Usposabljanja za drugo skupino udeležencev bo potekalo od 1.9.2024 do 31.12.2024.

POSTOPEK PRIJAVE

Vključitev v projekt PONI Posavje poteka s prijavo na javni razpis. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni povezavi https://www.rra-posavje.si/projekti/projekt-podjetno-nad-izzive-v-posavski-regiji-poni-posavje.

Rok za prijavo je do 17.7.2024 do 12.00 ure.

Prijavni obrazec s prilogami lahko oddate osebno v tajništvu ali pošljete priporočeno po pošti na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško.