Close

ZAPOSLOVANJE TUJCEV in NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V TUJINO TER POROČANJE FURS-u

V okviru točke SPOT svetovanje Posavje vas vljudno vabimo na brezplačno delavnico  »ZAPOSLOVANJE TUJCEV in NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V TUJINO TER  POROČANJE FURS-u« 

Delodajalci se pri zaposlovanju srečujejo s primanjkovanjem domačega kadra, kar jih sili v zaposlovanje tujcev. Bodisi, da gre za prvo zaposlitev tujca, podaljšanje ali novo zaposlitev, za delodajalca pomemben pravilen postopek in ustrezna dokumentacija, da se skrajša čas do zaposlitve tujca. Pri pripravi obračuna dohodkov, ki jih slovenski poslovni subjekt izplača tujcem, je potrebno paziti na nekaj posebnosti.
Prvo vprašanje, na katerega izplačevalec potrebuje odgovor je brez dvoma vprašanje statusa davčnega rezidentstva prejemnika dohodka. Od tega je namreč odvisen način priprave samega obračuna ter možnost uporabe pravil mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. 

Delodajalci ali samozaposleni se morajo pogosto srečajo z opravljanjem dejavnosti tujini kot napoteni delavci. Obveznosti v posameznih državah so različne, tudi glede na konkretne dejavnosti.  Na seminarju bodo predstavljene obveznosti in ugodnosti v Sloveniji.

VSEBINA DELAVNICE:

 • Zakonodajni okvir režima zaposlovanja in dela tujcev.
 • Predstavitev postopka za zaposlitev državljana tretje države po korakih.
 • Vpliv rezidentskega statusa.
 • Mednarodne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 • Vzorčni primeri priprave obračunov in poročanje FURS.
 • Pogoji za pridobitev A1 za napotene delavce (člen 12 Uredbe 883/04) in način ugotavljanja teh pogojev. Določitev predpisov v smislu člena 13 (za šoferje, serviserje, monterje) in ostale kategorije delavcev (gradbeništvo, turistični delavci).
 • Primeri v praksi.
 • Davčne posebnosti pri napotitvah delavcev v tujino:
  • kaj lahko delavcem povrnem neobdavčeno,
  • kakšne so davčne ugodnosti v primeru napotitve delavcev na delo v tujino.

Delavnico bo vodil Marjan Škoberne, strokovni sodelavec OOZ Sevnica, z dolgoletnimi izkušnjami na delovno-pravnem in davčno-finančnem področju ter z izkušnjami pri svetovanju poslovnim subjektom.  Za udeležence bo pripravljeno gradivo.

Za udeležbo je prijava obvezna! Prijave zbirajo na OOZ Sevnica do vključno 5.4.2019 oz. do zasedbe mest (telefon 07/81 65 280 ali  anita.pecnik@ozs.si). Dodatne informacije o delavnici lahko prejmete na OOZ Sevnica.

Prijazno vabljeni !