Evropska Unija
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Republika Slovenija

Naziv operacije: Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes

Akronim: Ribje legende

Nosilec projekta: Kmečka zadruga Krško z.o.o.

Partnerji projekta: Ribiška družina Sevnica, Center za podjetništvo in turizem Krško, Domačija Repovž d.o.o.

Povzetek operacije:

Izzivi SLR, ki jih operacija rešuje:

SLR izpostavlja, da je potrebno ohranjati kulturno krajino, uvajati nove proizvode, razvijati kmetijske pridelke in živila višje kakovosti ter jih vključevati v lokalno in turistično ponudbo regije. Največji potencial regije je neokrnjena narava, ki jo ponuja reka Mirna in bogata dediščina ribištva ob reki Savi, tradicija ribištva in visoko kakovostnih rib. Vendar pa ta čudoviti eko sistem podvodnega rečnega sveta izginja, tipične vrste rib so bodisi na seznamu ogroženih, ali pa jih je tako malo, da jih ni moč ponuditi gostom. Sodobni turist in potrošnik želita spoznati in okušati pristno in avtentično regijo, aktivno in kakovostno preživljati prosti časa, predvsem pa so sodobni trendi v zelenem in kulturnem turizmu usmerjeni v  zdrav življenjski slog. SLR predlaga, da je rešitev v tržnem povezovanju, zagotavljanju zdrave in raznovrstne ponudbe, okolju prijaznih rešitvah, v povezovanju z drugimi sektorji in vključevanju ranljivih skupin. Operacija Ribje legende vključuje vse našteto.

Glavne aktivnosti operacije:

 1. Valorizacija nesnovne kulturne dediščine ribe &vino, povezava z zdravim življenjskim slogom
 2. Oblikovanje inovativnih doživetij: energijske točke in multimedijsko doživetje v vinski kleti pri Šrajbarskem turnu, vstop v podvodni svet reke Save v gostilni Repovž
 3. Razvoj povezane turistične ponudbe: »Zdrav užitek – RIBE & VINO«, 5 zvezdično doživetje
 4. Pilotno testiranje novih naravnih tehnologij zorenja vina, shranjevanja rib v gastronomiji
 5. Organizacija dogodka Dan ribe, informiranje in izobraževanje prebivalstva o zdravi prehrani, ribištvo kot zdrav življenjski slog tudi za ranljive skupine
 6. Učna in promocijska gradiva, spletno in digitalno informiranje, predavanja, delavnice v šolah
 7. Promocija nove povezane ponudbe na gastronomskih prireditvah, katalog in digitalni marketing.

Cilji operacije so:

 1. Identifikacija »ribjih legend« in nesnovne kulturne dediščine ribje gastronomije in ribištva
 2. Razvoj povezanega turističnega produkta »Zdrav užitek – rečne ribe in vino« kot odgovor na zahteve sodobnega turista/potrošnika
 3. Vzpostavitev 5 zvezdičnega doživetja v Posavju
 4. Razvoj sodobne ribje gastronomije in tehnik za shranjevanje surovine
 5. Zagon učnega in demonstracijskega centra v kleti Krško: razvoj kulture pitja vina in testiranje trajnostnih in naravnih kmetijskih praks
 6. Promocija, izobraževanje in informiranje o zdravem življenjskem slogu, ribjo gastronomijo nekoč in danes

Opis pričakovanih rezultatov in učinkov operacije:

Zasnoval se bo nov povezan turistični produkt in doživetja, ki bodo temeljila na sodobnih zahtevah zdravega življenjskega sloga. Projekt bo testiral naravno zorenje visoko kakovostnega vina, izumil rešitve za shranjevanje ribe kot surovine v gastronomiji, informiral in izobraževal, spodbujal odgovoren odnos do okolja in ohranjal biodiverziteto. S projektom bo ohranjeno 1 delovno mesto, vzpostavljeno 1 inovativno partnerstvo, usposobljenih 50 pridelovalcev in vključeni 2 ranljivi skupini.

Trajnost in prenosljivost rezultatov na druga območja:

Trajnost operacije zagotavlja vzpostavljena mreža partnerjev, ki načrtujejo dolgoročno sodelovanje v okviru inovativnega povezanega produkta RIBE & VINO. Vse vsebine bodo javno dostopne in prenosljive na druga območja. Učna gradiva, recepti, rezultati projekta bodo na razpolago vsem.

Viri financiranja:

Skupna vrednost operacije Ribje legende je 162.670,00 EUR.

Pričakovano sofinanciranje operacije Ribje legende iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) je v višini do 138.264,91 EUR.

 1. FAZA

V sklopu projekta Ribje legende je partner projekta CPT Krško izvedel naslednje aktivnosti:

Razvoj povezane ponudbe

Z namenom, da razvijemo tržno zanimiv, privlačen in povezan produkt smo najprej pregledali turistično ponudbo na destinaciji Posavje, katero predstavlja 6 občin (Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, in Sevnica). Analizirali smo turistične spletne strani, preverili trenutno obstoječo turistično ponudbo (kaj že nudimo svojim obiskovalcem). Prav tako smo določili ključne obiskovalce/persone za destinacijo Posavje. Oblikovani so bili tudi 1-dnevni in 2-dnevni programi kot primeri za obisk destinacije Posavje.

Priloga: Razvoj povezane ponudbe

Izvedba študijske ture

Organizirana je bila 2-dnevna študijska tura v Krško in Posavje v sodelovanju s lokalnimi ponudniki za skupino blogerjev, fotografov in turističnih agencij. Udeleženci so bili nameščeni v novih namestitvah na Treh lučkah (hotel v naravi), obiskali vinarje, gostince, kulturne znamenitosti in imeli vodeno turo z e-kolesi. Svoje vtise so objavili na spletnih straneh in socialnih omrežjih in tako pripomogli k večji prepoznavnosti destinacije Posavje.

Priloga: foto

Oblikovane 1-dnevne in 2-dnevne programe, videe in image katalog Doživetja v Posavju smo objavili na turistični spletni strani www.visitkrsko.com, kjer smo dodatno izpostavili Doživetja v Posavju kot rezultat povezovanja ponudnikov v destinaciji Posavje.

Povezava na Doživetja v Posavju

Izdelava fotografskega materiala in kratkih filmov za promocijo

S partnerji projekta smo izvedli fotografiranje in snemanje na terenu. Tako foto material kot videi so kot končni rezultat uporabljeni za izdelavo novih ITP-jev in promocijo destinacije Posavje.

Video 1: Piknik

Video 2: Ribištvo

Video 3: Ribištvo in piknik

Izdelava image kataloga novih ITP-jev

Na podlagi razvoja povezane ponudbe so nastali tudi novi ITP-ji, katere smo oblikovali v image katalog Doživetja v Posavju.

Priloga: Katalog Doživetja v Posavju

Digitalna promocija na obstoječih spletnih straneh, družabnem omrežju

Oblikovane 1-dnevne in 2-dnevne programe, videe in image katalog Doživetja v Posavju smo objavili na turistični spletni strani www.visitkrsko.com, kjer smo dodatno izpostavili Doživetja v Posavju kot rezultat povezovanja ponudnikov v destinaciji Posavje.

Povezava na Doživetja v Posavju

2. FAZA

V sklopu projekta Ribje legende je partner projekta CPT Krško izvedel naslednje aktivnosti:

Vse aktivnosti so objavljene na povezavi – https://www.cptkrsko.si/kulturna-in-zdrava-ribja-gastronomija-in-ribistvo-nekoc-in-danes/

 Razvoj povezane ponudbe

Z namenom, da razvijemo tržno zanimiv, privlačen in povezan produkt smo najprej pregledali turistično ponudbo na destinaciji Posavje, katero predstavlja 6 občin (Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, in Sevnica). Analizirali smo turistične spletne strani, preverili kaj destinacije ponujajo edinstvenega oz. 5* doživetja. Oblikovana so bila 3 doživetja (doživetje 1: vino & kulinarika ter ribje legende, doživetje 2: vino & kulinarika, doživetje 3: ribje legende & kulinarika) ter objavljena na spletni strani https://www.visitkrsko.com/dozivetja-v-posavju. Prav tako je bil oblikovan vodnik 5* doživetja v Posavju.

 Digitalna promocija na obstoječih spletnih straneh, družabnem omrežju

Oblikovana doživetja, vodnik 5* doživetja v Posavju smo objavili na turistični spletni strani www.visitkrsko.com ter tako nadgradili 1-dnevne in 2-dnevne programe, videe in image katalog Doživetja v Posavju kot rezultat povezovanja ponudnikov v destinaciji Posavje.

Povezava na Doživetja v Posavju

 Promoviranje novega produkta na 2 dogodkih, sejmih

Novo oblikovana doživetja (prav tudi programe oblikovane iz 1. faze) smo promovirali na 2 sejmih. V mesecu aprilu 2022 na sejmu NaTuro in v mesecu avgustu na sejmu Agra. Sejem NaTuro je obiskalo preko 14.000 ljubiteljev narave. Na sejmu Agra je sodelovalo 1750 razstavljalcev iz 31 držav, sejem pa je obiskalo več kot 100.000 obiskovalcev.

Foto NaTuro:

Foto Agra:

 Izvedba gastronomskega dogodka

V mesecu septembru smo izvedli gastronomski dogodek z naslovom Okusi Posavja. Na dogodku je sodelovalo 6 vinarjev (Istenič, Kobal, Albiana, Klet Krško, Kunej in Dular) in 3 gostinski ponudniki Tri lučke, Gostilna Kunst in Gostilna Šempeter) iz Posavja. Na dogodku smo sodelovali tudi s turistično ponudbo in promovirali nove turistične produkte, ki so nastali v sklopu projekta Ribje legende.

Evropska Unija
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Republika Slovenija

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2