Evropska Unija
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Republika Slovenija

Namen operacije je razširiti ribolovno, športno, rekreativno in turistično ponudbo, ki je dostopna najširšem krogu socialnih skupin v območje neposredno ob Savi, s ciljem povečanja lokalne oskrbe s svežimi sladkovodnimi ribami in diverzifikacijo dejavnosti v turizem.

Glavne dejavnosti

Povezovanje ribiških (RD) družin v zvezo in možnost ribolova na celotnem spodnjesavskem ribiškem območju, bodisi z dovolilnico matične RD ali v sorodnem aranžmaju za možnost urejenega ribolova v posavskih ribiških okoliših.

Pridobitev privlačnejše ponudbe ribolovnih aktivnosti zaradi integracije z ostalimi športno rekreativnimi možnostmi v povezani obliki čolnarjenja ali ribolova s čolna na reki Savi ter možnost kolesarjenja po kolesarskih poteh ob Savi.

Cilji

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje s ponudbo infrastrukture se vzpodbuja tudi vidik trajnostne mobilnosti v smislu kolesarjenja in čolnarjenja. Skrb za okolje ter za ribji živelj na območju Save kot posledica obsega ribolova (vlaganja, odlov rib roparic,…) tudi z ozaveščanjem z izvedbo dogodkov in delavnic o pomembnosti ohranjanja ribjega življa. Povečanje privlačnosti prostora ob Savi s hortikulturnimi ureditvami.

Inovacije kot skupni ribolovni aranžma na celotnem spodnjesavskem ribiškem območju. Medsebojna integracija ribolovnih in ostalih turističnih dejavnosti, ki se izvajajo tudi skoz koncept trajnostne mobilnosti in razširitvijo kulinarične ponudbe.

Možnost vključevanja najširšega kroga socialnih skupin, kjer ljudi druži vsebina v okviru dejavnosti in tudi skupnih lastnosti pripadnikov različnih socialnih skupin.

Pričakovani rezultati

Po uspešni izvedbi in zaključku vseh omenjenih aktivnosti in oglaševanju pridobitev se neposredno z naravo vsakodnevno srečuje veliko ljudi, ne le ribičev ampak se vključujejo tudi ostale socialne skupine. Pričakovati je povečanje fluktuacije ribičev RD po celotnem spodnjesavskem ribiškem območju.

S povečanjem privlačnosti prostora se bo povečala uspešnost množičnejšega izvajanja ribolova. To posledično privablja več ljudi, ki se seznanijo z možnostmi aktivnega oddiha, ki jih ponuja bližnja okolica. V okviru operacije bo izvedena zasnova programa usposabljanja mladih ribičev. V nadaljevanju se bodo pričela na podlagi tega izvajati usposabljanja mladih ribičev in vseh ostalih ljubiteljev narave s praktičnimi nasveti humanega ribolova in pomembnosti ohranjanja ribjega življa. Lokalni gostinski ponudniki ob tem pridobijo možnost izvedbe privlačnejših kulinaričnih dogodkov blizu vode in s tem povečujejo število obiskovalcev.

Partnerji v operaciji Povezani s Savo

Partnerji so Ribiška družina Brestanica-Krško, Občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, Ribiška družina Sevnica in Gostilna Pečnik.

Vir sofinanciranja

Za izvajanje operacije PoSava so iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) dodeljena sredstva v višini do 84.951,23 EUR. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Logotipi partnerjev

PoSava – uvodni sestanek Kik-off meeting

26.6.2018

21 junija 2018 so se partnerji projekta Povezani s Savo (Ribiška družina Brestanica – Krško, Gostilna Pečnik, Občina Krško, CPT Krško) sestali glede izvedbe 1. faze projekta.

Sestanek je potekal v Gostilni Pečnik.

Podrobno so pregledali spletno mest za zbiranje dokumentacije za vse prisotne partnerje projekta. Prav tako so določili aktivnosti za prvo trimesečje. Dogovorili so se tudi glede posredovanja poročil in zbiranju dokumentacije za aktivnosti, ki so začrtane po projektu.

Partnerji so izkazali veselje ob pričetku projekta. Potekala je tudi razprava o prikazani kulinarični ponudbi in možnosti njene nadgradnje skozi aktivnosti operacije.

Usklajevalni sestanek

Delovno srečanje

PoSava – drugi sestanek partnerjev projekta Povezani s Savo

10.12.2018

  1. novembra 2018 so se partnerji projekta Povezani s Savo (Ribiška družin Brestanica – Krško, Gostilna Pečnik, Občina Krško in CPT Krško) sestali glede nastalih sprememb na projektu.

Planirane aktivnosti se odvijajo po terminskem planu in so v polnem teku. Aktivno poteka zbiranje informacij o ponudbi rib v kulinariki in receptov za pripravo rib (v ponudbo sta bila vključena tudi krap in som, ki sta komercialni ribi in jih je mogoče dobiti na trgu).

Projekt PoSava – 3. delovni sestanek

4.2.2019

  1. januarja 2019 so se partnerji projekta PoSava (Ribiška družina Brestanica – Krško, Gostilna Pečnik, Občina Krško in CPT Krško) sestali na 3. delovnem sestanku.

Pregledali so nastale spremembe na projektu. Potekala je širša razprava med partnerji na temo vsebinskih aktivnosti izvajanja projekta.

Partnerji so se dogovorili glede terminskega plana izvedbe delavnic, ki naj bi potekala v mesecu marcu na temo razvoja kulinarike rečnih rib ter razvoj turističnega produkta iz ribištva in kulinarike in izobraževanje gostinskih ponudnikov bo Savi.

Povezani s Savo: Kulinarična delavnica na temo priprave sladkovodnih rib

13.3.2019

V Gostilni Pečnik je v ponedeljek, 11. marca 2019, v okviru projekta Povezani s Savo (akronim: PoSava) potekala izobraževalna delavnica na temo priprave sladkovodnih rib.

Delavnico sta kreirala Damjan Wallner, Akval d.o.o., ki je prikazal razvoj kulinarike rečnih rib in Suzana Pavlič, Ribogojstvo Pavlič, ki je predstavila razvoj turističnega produkta iz ribištva in kulinarike.

Drugi del srečanja je zajemal praktično kulinarično delavnico priprave toplo pripravljenih jedi iz rečnih rib, kot so krap, postrv in sulec.

Delavnica je zajemala tako praktični prikaz priprave jedi kot tudi okušanje pripravljenih ribjih jedi. Delavnice se je udeležilo 9 kuharjev iz Posavja.

Nosilec projekta Povezani s Savo je Ribiška družina Brestanica – Krško, ki je skupaj z regijskimi partnerji Ribiško družino Sevnica, Gostilno Pečnik, Občino Krško in Centrom za podjetništvo in turizem Krško.

Vir: Center za podjetništvo in turizem Krško

Peka dimljene postrvi v ovoju pistacije s hruškovo kremo in hrenovimi perlami

Krapovi ravioli s čemaževo kremo, mlečno peno in trobenticami

Poširan file postrvi na sotiranih špargljih z regratom, timijanovo jajčno omako in kruhovimi ocvirki

File sulca z zeliščno skorjico na julienne zelenjavi z lečo in grahovem pireju

Damjan Wallner in Suzana Pavlič

Chef v akciji

Udeleženci dogodka

Projekt PoSava – 4. delovni sestanek

19.4.2019

  1. aprila 2019 so če partnerji projekta PoSava (Ribiška družina Brestanica – Krško, Gostilna Pečnik, Občina Krško in CPT Krško) sestali na 4. delovnem sestanku, ki je potekal na Občini Krško.

Pregledali so potek aktivnosti na projektu. Potekala je širša razprava med partnerji na temo vsebinskih aktivnosti izvajanja projekta, kaj je potrebno še izvesti in do kdaj.

Partnerji so se dogovorili glede terminskega plana izvedbe seminarja, ki naj bi potekal v mesecu maju na temo ribolova na sladkih vodah, s poudarkom na ribolovu na reki Savi.

Prav tako je potekala razprava glede nabave ribiških čolnov in vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje koles pri Gostilni Pečnik.

Povezani s Savo: Srečanje turističnih ponudnikov ob Savi

31.5.2019

V sklopu projekta Povezani s Savo (Akronim: PoSava), je CPT Krško v sredo, 29.5.2019  v Klubu Pod lipo organiziralo srečanje turističnih ponudnikov ob Savi na območju občine Krško. Upravljalci naravne in kulturne dediščine, ponudniki namestitev, gastronomije in športnih aktivnosti  so bili seznanjeni z rezultati projekta PoSava ob koncu prve faze.

Ob reki Savi bo namreč na voljo nova ponudba in oprema, ki bo namenjena širši uporabi in tudi v turistične namene. Možen bo brezplačni najem koles, izposoja čolnov in ribiške opreme za ribolov na Savi. Kreirane so 3 nove kolesarske poti, katerih gpx trase bodo skupaj z zanimivostmi in ponudbo na poti, možno prenesti na pametne telefone. Nove kolesarske poti je predstavil član Turističnega društva Brestanica, Tone Zakšek, ki bo tudi na voljo za morebitna kolesarska vodenja. Vsa omenjena nova oprema bo na voljo tudi individualnim obiskovalcem že letošnje poletje. Z nadaljnjimi aktivnostmi bomo celovito povezali turistično ponudbo v ribiško-kolesarska doživetja ob Savi.  Poleg različnih namestitev v Brestanici in okolici (hostel, parkirišča za avtodome, zasebne sobe) bodo ponudbo ob kolesarski poti dopolnjevali ogledi zanimivosti (Grad Rajhenburg, Grad Turn, železniška postaja Brestanica, Bazilika Marije Lurške, oba tunela nekdanje ozkotirne železnice) ter ponudniki gastronomije. V poletnem času tudi športne aktivnosti na bazenu Brestanica – kopanje, igranje tenisa in odbojke na mivki ter seveda ribolov na reki Savi in ob ribniku Mačkovci.

Operacija PoSava je financirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nosilec projekta Povezani s Savo je Ribiška družina Brestanica – Krško, ki je skupaj z regijskimi partnerji Ribiško družino Sevnica, Gostilno Pečnik, Občino Krško in Centrom za podjetništvo in turizem Krško.

Srečanje s ponudniki

Delovno s ponudniki

PoSava – aktivnosti 2. faze projekta

Januar, 2020

V mesecu januarju 2020 je CPT Krško aktivno pristopil k izvajanju aktivnosti, ki so predmet 2 faze projekta Povezani s Savo, akronim PoSava.

Aktivnosti CPT Krško so:

  • izdelava integralnega turističnega produkta (izdelava enodnevnih in večdnevnih turističnih programov ob Savi) – digitalno oblikovanje,
  • organizacija kulinaričnega dogodka na temo rečnih rib,
  • izdelava promocijskega filma.

Aktivnost Ribiške družine Brestanica Krško:

  • delavnice s področja ribolova in pomembnosti ohranjanja ribjega življa.

Aktivnost Občine Krško:

  • izvedba promocijskega dogodka ob odprtju Ribiške kolesarske poti.

PoSava – organizacija ponudnikov rečnih rib

Februar, 2020

V mesecu februarju 2020 so se akterji (Ribiška družin Brestanica – Krško, Gostilna Pečnik in CPT Krško) dogovorili glede aktivnosti priprave in organizacije ponudnikov rečnih rib na dogodku na temo rečnih rib.

Aktivno poteka komunikacija s ponudniki rečnih rib, prav tako se tudi usklajuje vsebina in potek dogodka samega (časovna izvedba dogodka, lokacija in program dogodka, sodelovanje ribogojcev). Dogovorjeno je tudi, da se jedi, ki bodo predstavljene na kulinaričnem dogodku, uporabijo, zberejo se recepti in fotografije za ebrošuro, ki se bo oblikovala na temo obstoječe kulinarične ponudbe ribjih jedi.

PoSava – dogovor akterjev dogodka na temo rečnih rib

April, 2020

V mesecu aprilu 2020 so se odvijali dogovori z akterji (Akval d.o.o., Ribogojstvo Colarič in CPT Krško) glede odvijanja aktivnosti priprave in organizacije ponudnikov rečnih rib na dogodku na temo rečnih rib in nastale situacije glede epidemije Covid-19.

Akterji smo se dogovorili, da samo aktivnost glede priprave in organizacije ponudnikov rečnih rib in dogodku na temo rečnih rib začasno prekinemo. Z aktivnostjo ponovno pričnemo, ko bo epidemija preklicana in bomo lahko izvedli dogodek na temo rečnih rib, na katerem se bodo predstavili ribogojci in gostinci s svojo ponudbo.

Povezani s Savo: Kolesarjenje ob Savi in snemanje promocijskega videa

Junij, 2020

V sklopu projekta Povezani s Savo (akronim: PoSava), so partnerji projekta Ribiška družina Brestanica – Krško, Občina Krško in CPT Krško ter zunanji izvajalec Turistično društvo Brestanica izvedli kolesarjenje po eni izmed poti ob Savi, ki so nastale v sklopu projekta. Kolesarjenje postaja vsako leto vse bolj priljubljena oblika športne rekreacije. Na poteh srečujemo domače in tuje goste. Med potjo se lahko kolesarji ustavijo in si ogledajo zanimive zgodovinske zanimivosti, opazujejo čudovito naravo, obiščejo gostinske lokale, v katerih se okrepčajo z lokalnimi dobrotami, v nekaterih lahko tudi prenočijo.

Novo nastale poti, katere je trasiralo Turistično društvo Brestanice, imajo izhodišče pri gostilni Pečnik, kjer je postavljena tematska tabla z opisom poti. Na parkirišču pred gostilno je tudi možna brezplačna izposoja koles.

V sklopu kolesarjenja je potekalo tudi snemanje samega kolesarjenja in okolice za promocijski video v katerem bo predstavljena ponudba ob Savi, kulturne in naravne znamenitosti v okolici, gastronomska ponudba v okolice ter kolesarske poti ob Savi.

Operacija PoSava je financirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nosilec projekta Povezani s Savo je Ribiška družina Brestanica – Krško, ki je skupaj z regijskimi partnerji Ribiško družino Sevnica, Gostilno Pečnik, Občino Krško in Centrom za podjetništvo in turizem Krško.

Povezani s Savo: Kulinarični dogodek na temo rečnih rib

Julij, 2020

V sklopu projekta Povezani s Savo (akronim: PoSava), je CPT Krško v soboto, 4. julija 2020 na tržnici Videm organiziral kulinarični dogodek na temo rečnih rib. Na dogodku sta sodelovali posavki ribogojnici sladkovodnih rib Akval d.o.o. in Ribogojstvo Colarič, Kraparska sekcija Ribiške družine Brestanica – Krško in Ribiška družina Kostanjevica na Krki, Potapljaško društvo Vidra Krško, Gostilna Pečnik, Društvo kmetic Krško, Društvo vinogradnikov Sremič, Pivovarna APE ter številni drugi ponudniki.

Podjetje Akval d.o.o. je predstavilo svojo ponudbo rib in ribjih izdelkov (očiščene ribe in fileji, dimljena postrv, namaz iz dimljene postrvi), Ribogojstvo Colarič pa ponudbo ameriškega vitkega soma (fileji soma, ribji čevapčiči, mleto meso in namazi ameriškega vitkega soma). Celotno trajanje dogodka je bilo možno vse tudi okusiti, saj sta obe ribogojnici pripravili degustacijo.

Na dogodku sta sodelovala tudi Gostilna Pečnik s chefom Tončijem Pečnik in chefom Damjanom Wallnerjem iz podjetja Akval d.o.o., ki sta predstavila svoje ribje kreacije na krožnikih. Okusili ste lahko pate dimljene postrvi v maslenih tulcih s sirom; testeninsko solato z zelenjavo in dimljeno postrvjo; raviol polnjen s postrvjo, sušenim paradižnikom in mladim sirom ter špinačno kremo in ajdovo pokovko; ocvrt file koruzne postrvi s bučnimi semeni na ješprenovi solati z zelenjavo.

Izkušeni ribiči iz Kraparske sekcije Ribiške družin Brestanica Krško so obiskovalce seznanili s sodobnimi tehnikami krapolova ter o humanem ravnanju z ujeto ribo. Ribiška družina Kostanjevica na Krki je pripravila razstavo kapitalskih ulovov. Prav tako so si obiskovalci lahko ogledali ribiško opremo.

Operacija PoSava je financirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nosilec projekta Povezani s Savo je Ribiška družina Brestanica – Krško, ki je skupaj z regijskimi partnerji Ribiško družino Sevnica, Gostilno Pečnik, Občino Krško in Centrom za podjetništvo in turizem Krško.

Doživetja ob Savi – promocijski video

Evropska Unija
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Republika Slovenija

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2