25.01.2024

Usposabljanje (brezplačno) je namenjeno vsem podjetnikom začetnikom in podjetnicam začetnicam ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam

Vabljeni, da se udeležite on-line usposabljanj ABC podjetništva, ki se bodo izvajala v okviru regijskih točk SPOT Svetovanje in bodo v letošnjem letu potekala v petih regijah – Gorenjska, Osrednjeslovenska, Savinjska, Podravje in Goriška. Usposabljanj se lahko udeležite vsi podjetniki začetniki ne glede na regijo iz katere prihajate.

Vsak modul bo trajal 8 šolskih ur in zajema tako predavanja in delo v skupinah, kot tudi delo na terenu in delo doma. Od tega mora delo na terenu in delo v predavalnici zajemati vsaj dve tretjini vseh predvidenih ur, t. j. 7 šolskih ur.

  1. modul: Začetek podjetniške poti
  2. modul: Preverjanje poslovne ideje
  3. modul: Osnove trženja
  4. modul: Digitalizacija poslovanja
  5. modul: Pravno formalni vidiki delovanje podjetja

Predznanja, ki jih bodo udeleženci osvojili podrobneje na modulih, so zbrana v e-priročniku ABC podjetništvaeprirocnik_abc_podjetnistva_2.pdf (podjetniski-portal.si).

Več o usposabljanjih na spletni povezavi: https://www.podjetniski-portal.si/programi/spot-poslovna-tocka/on-line-brezplacna-usposabljanja-abc-podjetnistva.

POSEBEJ ZA PODJETNIKE STAROSTI do 29 let in PODJETNICE

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v letu 2024 objavila finančne spodbude za najboljši poslovni model podjetnikov začetnikov do 29 let in podjetnic začetnic. Na spodbude se bodo lahko prijavili kandidati, ki so svoje podjetje ustanovili v letu 2023 in še niso prejeli finančne spodbude (iz natečaja za finančne spodbude za najboljši poslovni model leta 2023 za podjetnice začetnice) ter podjetniki, ki nameravajo podjetje ustanoviti v letu 2024 (najpozneje do dneva oddaje vloge za finančno spodbudo v letu 2024).
Za prijavo na pridobitev finančne spodbude bo potrebno pridobiti potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju ABC podjetništva v letu 2023 ali 2024.

Prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega poziva, bo v okviru finančne spodbude ponujena individualna mentorska podpora za pripravo na končno predstavitev poslovnega modela. Vsi, ki bodo svoj poslovni model uspešno predstavili, bodo nagrajeni s finančno spodbudo.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2