Modra frankinja
Modra frankinja
Modra frankinja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Naziv projekta: SVEŽE-OKUSNO-LOKALNO

Povzetek operacije

potrjene na 3. Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju

LAS Posavje v letu 2020 EKSRP in z Odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, št. 33152-145/2020/6, z dne: 04. 03. 2021

Identifikacija operacije:

Tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Ukrep   U8: Zdrava skupnost

Naziv sklada: EKSRP

Akronim operacije: Sveže, okusno, lokalno

Naziv operacije: Sveže, okusne, lokalne surovine na posavskih krožnikih

Naziv vlagatelja in višina podpore EKSRP: Center za podjetništvo in turizem Krško

 Naziv partnerjev:

 1. Evrosad d. o. o.
 2. Ribiška družina Kostanjevica na Krki
 3. Društvo kmetic Krško
 4. Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV): 112.965,13 EUR

Skupna višina sofinanciranja EKSRP: 82.635,28 EUR

Trajanje operacije: 01. 10. 2020 – 30. 11. 2021 (14 mesecev)

Opis operacije

Posavje postaja vse bolj Gastronomska regija, k temu je pripomogel vsakoletni festival Okusi Posavja, ki se je v zadnjih letih iz uličnega festivala lokalne gastronomije in vina razmahnil tudi na pot povezovanja ponudnikov, izobraževanja in željo o doseganju vrhunskih gastronomskih doživetij. Regija se ponaša s številnimi značilnimi produkti, kot je: rumeni plavec, modra frankinja, krškopoljski prašič, kopun, ribe, jabolka (sevniška voščenka), hruške, zelje, moka, jagodičevje, krompir ter ostala sveža zelenjava in sadje. Želimo, da postanejo vrhunske surovine simbol kvalitete v regiji (SLR str. 9). Projekt bo povezal kmetije, odkupovalca sadja in zelenjave do gostincev. Za ta namen se bo kupilo transportno vozilo. Vključili bomo izobraževalne vsebine z namenom osveščanja o pomenu lokalne hrane in predelave (mladih in starejših nad 55 let), dva vrhunska gastronomska dneva za specifično ciljno skupino mladih upov v gostinstvu in že obstoječih gostincev in projekt nadgradili s profesionalnim promocijskim dokumentarnim filmom s predstavitvijo glavnih surovin v regiji in tudi najpomembnejših gostincev, vinarjev in tudi društev na podeželju.

Izzivi SLR:

P1: Ohranjanje in ustvarjanje delovnik mest

P2: Krepitev položaja obstoječih kmetij in drugih gospodarskih subjektov

P3: Vnos novih znanj

P4: Krepitev in spodbujanje lokalne samooskrbe

P16: Krepitev zdravega življenjskega sloga

Cilji:

 1. Vzpostaviti novo delovno mesto pri partnerju Evrosad d.o.o. (Cilj 1.1 SLR)
 2. Razviti nov trg med kmetijami, odkupovalcem in gostinci (Cilj 1.2 SLR)
 3. Nakup vozila za logistiko lokalne zelenjave in sadja (Cilj 2.1 SLR)
 4. Vzpostaviti kratke verige med kmetijami in gostinci (Cilj 3.1 in 3.2 SLR)
 5. Izvesti delavnice na temo osveščanja o lokalni pridelavi in kratkih verigah (Cilj 4.2 SLR)

Rezultati:

 1. Vzpostavljena lokalna trajnostna veriga lokalnih živil med kmetijami, odkupovalcem in gostinci.
 2. Vzpostavljeno novo delovno mesto
 3. Pridobljena znanja o lokalni trajnostni pridelavi živil in zdravih prehranjevalnih navadah, krepitev zdravega življenjskega sloga preko delavnic (mladi, starejši nad 55 let).
 4. Usposobljeni mladi »upi« v gostinstvu preko gastro dni znanja v Posavju.
 5. Usposobljeni nosilci gostinskih dejavnosti preko gastro dni znanja v Posavju.
 6. Ozaveščeni lokalni prebivalci o pomenu uživanja lokalnih živil preko promocijskega filma (Evrosad)
 7. Povečan interes prihodov turistov zaradi objav promocijskega dokumentarnega turističnega filma

Učinki:

 1. Povečanje odkupa in dobave lokalnega sadja in zelenjave v gostinske obrate (dobava v 10 gostinskih obratov)
 2. Povečana atraktivnost gastronomskih doživetij v Posavju (avtohtone surovine, lokalni izdelki, sadje in zelenjava, lokalna vina, ribe, izdelki iz žita)
 3. Večja osveščenost prebivalstva o načinu pridelave sadja, zelenjave, zelene oskrbne verige
 4. Povečana atraktivnost gostinskega poklica pri mladih
 5. Vzpostavljeno neformalno partnerstvo med kmetijami, odkupovalcem in gostinci

Inovativnost:

V sklopu promocije in izobraževalnih vsebin bomo izbrali prepoznane lokalne surovine območja in lokalnega kuharske Chefa Jureta Tomiča, ki je bil imenovan za Chefa prihodnosti. S tem želimo vzpostaviti inovativni pristop k spodbujanju gastronomske regije in izobraževanju, predvsem mladih, ki se odločajo za gostinski poklic.

Prenosljivost:

Projekt je v vseh svojih delih prenosljiv na druga območja.

Trajnost:

Trajnost projekta bo zagotovljena z vzpostavitvijo novega delovnega mesta, dostavno vozilo bo še naprej služilo svojemu namenu. Celotna oskrba oziroma zelena veriga se bo izvajala tudi po zaključku projekta. Filmi, ki bodo nastali v sklopu projekta se bodo uporabljali za promocijo zelene samooskrbne verige in za promocijo in povečanje privlačnosti turistične regije Posavje.

Izboljšanje okolja:

S projektom ozaveščamo, usposabljamo in svetujemo širši javnosti za uporabo lokalno pridelane zelenjave in sadja, prav tako bomo vzpostavili kratko verigo lokalne zelenjave in sadja do gostinskih ponudnikov. S tem prispevamo k zmanjševanju uporabe energentov za skladiščenje in logistiko sadja in zelenjave iz tujine.

Glavne aktivnosti operacije:

 • Vzpostavitev novega delovnega mesta,
 • nakup opreme in vozila za dostavo,
 • nakup opreme za Društvo Ljubiteljev suhomesnatih dobrot,
 • Nakup oblačil za Društvo kmetic Krško,
 • Nakup opreme za Ribiško družino Kostanjevica na Krki,
 • izvedba izobraževanj za ranljive ciljen skupine,
 • izvedba izobraževanj za specifične ciljne skupine (mladi upi in gostinci),
 • vzpostavitev zelene verige (kmetije, Evrosad, gostinci),
 • snemanje promocijskega filma (Evrosad),
 • snemanje dokumentarnega turističnega gastronomskega filma v štirih delih,
 • študijska tura za predstavnike medijev in turističnih ponudnikov.

GASTRO DNEVI ZNANJA V POSAVJU

24.6.2021

Udeleženci so se seznanili s kuhinjo priznanega in večkrat nagrajenega kuharja s poudarkom na dobavi lokalnih surovin, dobaviteljih, pomembnosti kakovostnih sestavin, sodobnih kuharskih tehnikah in postopkih.

Izobraževanje s chefom Juretom Tomičem

Izobraževanja je vodil Jure Tomič, lastnik restavracije Debeluh iz Brežic. Kuharska filozofija chefa Jureta izhaja iz spoštovanja tradicije z inovativnim pristopom do posodabljanja jedi ter uporabo svežih, lokalnih sestavin. Je član JRE združenja, večkrat nagrajen kuhar s strani vodnika Gault & Millau in dobitnik naziva ‘Plate’ s strani vodnika Michelin. Na svetovnem prvenstvu v pripravi testenin na Akademiji Barilla je leta 2016 postal svetovni prvak.

Njegove jedi so preproste, vendar presenetijo s čistostjo okusa in drznimi kombinacijami. Na krožniku navadno kraljujejo le tri do štiri sestavine, toda vedno vrhunske kakovosti in večinoma iz lokalnega okolja.

Udeleženci izobraževanj so osvojili osnovna znanja s področja sestavljanja jedilnikov iz svežih surovin, povezave jedi s pijačo, ter možnostmi nadgradnje lokalnih živil v kuhinji. Usposobili so se za pripravo zahtevnejših jedi s sodobnimi tehnikami in prijemi. Seznanili so se s tehnologijo priprave hrane, ravnanja z živili, količinskimi normative, kako razlikovati barve, vonje in okuse surovin.

Udeleženci delavnice mlajše generacije

Delavnice so bile namenjene tudi predstavitvi primerov dobrih praks na področju edinstvenih kulinaričnih doživetij in gastronomskega turizma ter kako učinkovito komunicirati s svojim ciljnim kupcem. Tudi o lokalnih in zelenih dobavnih verigah ter kako ustvarjati vrednost na področju gastronomskega turizma.

Razvoj podeželja
Evropska Unija
Republika Slovenija

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2