Close

Razpis za prosto delovno mesto direktorja

Center za podjetništvo in turizem Krško, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 14. ter 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem (Ur.l. RS,  99/2008 in popr. 9/2009), Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Center za podjetništvo in turizem Krško ter Statuta javnega zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško, se razpisuje delovno mesto za direktorja/direktorico javnega zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Rok prijave do vključno 16.10.2018.

Celoten razpis se nahaja na spodnji povezavi:

Javni razpis direktor CPT – spletna stran CPT

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja