Center za podjetništvo in turizem nudi pomoč:

obstoječim podjetnikom in podjetjem, novim in potencialnim podjetjem, inovatorjem, mladim strokovnjakom, kmetom, brezposelnim osebam, lokalnim razvojnim iniciativam in institucijam, društvom in klubom.

Podporne storitve pri poslovanju podjetij
Center za podjetništvo in turizem Aktualno Za investitorje Dogodki

Kontakt


Center za podjetništvo in turizem Krško

CKŽ 46, 8270 Krško
Telefon: +386 7 490 22 20
Telefaks: +386 7 492 70 80
E-pošta: info@cptkrsko.si


Poglej na večjem zemljevidu

Aktualno

Torek, 27. September, 2016

30.03.2016 – Javni razpis Sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo za leto 2016

NE PREZRITE ! UPORABNE  IN KORISTNE DELAVNICE!

RAZVOJNE PRILOŽNOSTI IN SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI IN START UP-ov V POSAVJU. Vse, ki  želite spoznati možnosti, ki vam jih ponuja dinamičen svet inovativnosti in podjetništva ter kako rezultate raziskovalno-razvojnih projektov pretvoriti v poslovne učinke, tudi na primerih dobre prakse vabimo na delavnico, ki bo ki bo v torek, 25. oktobra 2016 ob 12. uri. Delavnica bo potekala v poslovni zgradbi SOP INTERNATIONAL v Vrbini 14, Krško.  Delavnica je namenjena tako bodočim podjetnikom kot že delujočim podjetjem, ki se zavedajo, da morajo za zagotovitev konkurenčne prednosti vlagati v razvoj in inovativnost, udeležba je brezplačna. Vljudno vabljeni!

DAVČNO OPTIMIRANJE PODJETJA IN AKTUALNE NOVOSTI. V današnjem poslovnem svetu lahko gospodarski subjekt preživi le, če je konkurenčen. Konkurenčnost pa je v veliki meri odvisna od davkov, ki jih podjetja plačujejo državi. Davki niso nič drugega kot stroški, znano dejstvo pa je, da je vse stroške mogoče zmanjšati – na kakšen način lahko izveste na delavnici, na katero vas vabimo. Delavnica bo v četrtek, 1. decembra 2016 ob 12. uri v Mladinskem centru Krško, CKŽ 105, Krško.

Predavala bo davčna svetovalka in članica franšizne skupine Simič in Partnerji  Alenka Zaman, dipl. ekon. Delavnica bo trajala približno tri ure, udeležba je brezplačna. Vljudno vabljeni!

Prijave so zaželene na tel. št. 07/ 490 22 24, po elektronski pošti: info@cptkrsko.si ali na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CKŽ 46, Krško).

O ENERGIJI NA ENEM SPLETNEM PORTALU ! Kaj potrebujete za varčno porabo energije v objektu ali za postavitev sončne elektrarne? Odgovor prinaša spletna platforma http://www.bioregio.link/, vzpostavljena v čezmejnem projektu Slovenije in Hrvaške za podporo mikro, malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo ali s proizvodnjo zelene energije ali z rešitvami za njeno učinkovito rabo. Več v prispevku.

Razpisi novega evropskega programa OBZORJE 2020! Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam. Posebej za mala in srednja podjetja je oblikovan t.i. instrument za MSP  (SME Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah in pomagati podjetjem pri raziskavah in inovacijah. Več na spletnem portalu.

Lažje iskanje finančnih virov ! Za izboljšanje in olajšanje dostopa podjetij – tako v Sloveniji kot tudi drugih državah Evropske unije – do finančnih virov je Evropska komisija objavila spletno stran.

Oglejte si najnovejši informacijski elektronski bilten »Moj spletni priročnik«. Vabimo vas, da se naročite na ta brezplačni elektronski bilten (ki izhaja približno 3-4 krat na mesec in katerega v CPT Krško tudi lokalno obarvamo) in nam sporočite na info@cptkrsko.si.

KORISTNO IN BREZPLAČNO! Ocena tveganja s pomočjo brezplačne spletne aplikacije!

Brezplačna knjiga e-knjiga - »VEŠČINA OBVLADOVANJA INOVACIJSKIH PROBLEMOV IN PRILOŽNOSTI « V okviru projekta Interreg - Shartec je nastala e-knjiga z naslovom: »Veščina obvladovanja inovacijskih problemov in priložnosti«, ki je dosegljiva brezplačno. Knjiga je namenjena vsem, ki jih inoviranje zanima z akademskega vidika, pa tudi praktikom, ki bi želeli vključiti v svoje delovanje elemente inoviranja ali bi želeli že obstoječe procese inoviranja strukturirati in izboljšati. Vabljeni k branju.

Poslovno poročilo CPT Krško za leto 2015.

2016 CPT Krško