Obvestilo: s 25. Septembrom 2019 so bila vsa razpoložljiva sredstva porabljena. Vlog za letošnje leto ne sprejemamo več. Občani se lahko na nov razpis prijavijo v naslednjem letu.

Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode. Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu.

Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1.1.2016 do oddaje vloge. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV.

Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pričnejo vlagati od ponedeljka 8. aprila 2019, na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu in decembru.

V primeru, da bo prispelo več vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge:

  1. Za individualne hišne kanalizacijske priključke:
    Vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma.
  2. Za male čistilne naprave:
    Vloge s priloženim potrdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.

V primeru, da bo več vlog z istim datumom priloženega potrdila o udeležbi na delavnici, se bodo te obravnavale glede na datum potrdila o plačanem računu opravljene storitve.

V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale glede na datum izdane izjave o ustreznosti oz. pravilni priključitvi.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu novembru. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško ter na spletnih straneh: www.cptkrsko.si in www.krsko.si.

Dodatne informacije:

  • na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško ali na telefonski številki: 07 490 22 25 (Mateja Jurečič),
  • na Občini Krško na telefonski številki: 07 498 13 77 (Boštjan Kozole).

Razpisna dokumentacija

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2