Občina Krško je objavila  javni poziv za sofinanciranje počitniškega dela mladih z območja mestne občine Krško, s katerim želi dijakom ali študentom omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj. Dijak oz. študent lahko na podlagi tega poziva opravi največ 160 ur dela, delo pa bo sofinancirano v višini 6,2 evra na uro. Za izvajanje tega programa ima občina v proračunu skupno zagotovljenih 50.000 evrov.  Rok za oddajo prijav je 25. maj 2022.

Na javni poziv se lahko odzovejo delodajalci z območja mestne občine Krško, ki bodo med 15. 6. 2022 in 30. 9. 2022 na podlagi napotnice študentskega servisa v delo vključili mlade z območja mestne občine Krško. Delodajalec lahko odda eno ali več prijav, vendar skupno za največ 640 ur počitniškega dela.

Prednostno bo sofinancirano počitniško delo pri delodajalcih na področjih, ki so opredeljena v Politiki štipendiranja (2020-2024), in sicer gre za področja:

 • tiskarstva, knjigoveštva, založništva,
 • računalniških ved,
 • kamnoseštva, tehnike, kovinsko predelovalne dejavnosti, orodjarstva,
 • elektrotehnike in energetike,
 • izdelovanja, vzdrževanja in popravila motornih vozil,
 • živilske dejavnosti, tekstilne, konfekcijske, čevljarske in usnjarske tehnologije,
 • lesarstva, steklarstva in porcelanarstva,
 • gradbeništva,
 • gostinstva in turizma,
 • dimnikarstva,
 • s področja ohranjanja narave,
 • varstva starih in oviranih (invalidnih) ljudi,
 • kmetijstva in kemijske tehnologije.

Razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi ali na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2