MIKROKREDITI za podjetja s sedežem ali obratom na obmejnem problemskem območju, med katerim so tudi občine iz regije Posavje: BREŽICE, BISTRICA OB SOTLI, KOSTANJEVICA NA KRKI, RADEČE

Na javni razpis, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad Maribor, se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Ostali splošni in posebni pogoji so opredeljeni v javnem razpisu, ki je skupaj s celotno razpisno dokumentacijo dosegljiv na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=75.

Najnižji znesek kredita, ki ga lahko podjetja zaprosijo je 5.000 €, najvišji znesek pa 25.000 €. Kredit lahko pokrije do največ 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Podjetje črpa kredit za nastale upravičene stroške (namenski kredit) v enkratnem znesku, po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita.

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov se šteje od 01.04.2019 do 05.12.2019, s skrajnim rokom črpanja 30.11.2019.

Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1% je enaka efektivni obrestni meri.

Za prijavo sta na voljo še dva roka, in sicer 01.09.2019 in 01.1.02019.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2