Slovenski podjetniški sklad je do sedaj objavil za mikro, mala in srednje velika podjetja že celo paleto vavčerjev za različne namene– o čemer smo že obveščali po različnih kanalih. Na nas se obračajo podjetja, ki jih zanimajo konkretne podrobnosti pri oddaji vloge, zato smo v nadaljevanju pripravili posebnosti in razlike pri oddaji vloge in upravičenih stroških glede na posamezni vavčer.

Želimo oddati vlogo za vavčer – kaj vsebuje popolna vloga?

Popolna vloga se malce razlikuje od vavčerja do vavčerja, za vse vavčerje pa velja, da je potrebno za popolno vlogo oddati:

  • v celoti izpolnjen Obrazec št. 1: Prijavni obrazec (s prilogami)
  • v celoti izpolnjen Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja
  • Potrdilo o poravnanih obveznosti (pridobljeno s strani FURS ali preko aplikacije e-davki), ki ne sme biti starejše od 5 dni na dan oddaje vloge.
  • Potrdilo o predloženih obračunih (pridobljeno s strani FURS ali preko aplikacije e-davki), ki ne sme biti starejše od 5 dni na dan oddaje vloge.

Popolna vloga za prijavo se malce razlikuje od vavčerja do vavčerja, za vse vavčerje pa velja, da je potrebno vlogo oddati preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada.

Za dostop do e-Portala je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja. V kolikor prijavitelj nima digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mreže SPOT svetovanj, torej tudi na Centru za podjetništvo in turizem Krško – SPOT svetovanje Posavje. Vendar se morate v portal vsaj registrirati in v rubriki Moji pooblaščenci izbrati SPOT svetovanje Posavje.

Naša regija je na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija, kar pomeni, da so za naša podjetja ponovno odprti vavčerji za certifikate kakovosti, za tržne raziskave, za dvig digitalnih kompetenc ter za digitalni marketing. Izkoristite priložnost za dokaj enostavne finančne spodbude malih vrednosti !

Pri nekaterih vavčerjih (za certifikate kakovosti, za zaščito patentov, modelov in znamk, za statusno preoblikovanje družb ter pri vavčerju za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini) je potrebno k vlogi priložiti 3 ponudbe.

Pri vavčerjih za digitalizacijo (za digitalni marketing, za dvig digitalnih kompetenc, za pripravo digitalne strategije, za kibernetsko varnost) je potrebno izbrati zunanjega svetovalca iz kataloga DIH Slovenija (Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije) in torej 3 ponudbe niso potrebne. Pri vavčerju za pripravo digitalne strategije je potrebno že pri vlogi oddati tudi predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija k vlogi (Obrazec 3).

Pri vavčerjih za internacionalizacijo  (za udeležbo na mednarodnih forumih, v gospodarskih delegacijah v tujino, za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini) je zelo pomembno, da se vloga odda pravočasno – posebnosti za oddajo vloge so navedene v spodnji tabeli).

Kot že rečeno, vavčerji so različni glede na namene, zato so pri oddaji vloge tudi nekatere posebnosti, navedene v nadaljevanju.

Kako se razlikujejo vavčerji glede na upravičene stroške ter višino subvencije ? 

Upravičeni stroški se razlikujejo glede na vrsto vavčerja, prav tako so različne tudi višine subvencij – najbolj poglavitne značilnosti so navedene v spodnji tabeli, v razpisu pa so navedene podrobnosti.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

Viri: Slovenski podjetniški sklad,  https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, avgust 2019. Avtor: Karmen Levak

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2