Priložnost za podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele (s katerimi podjetje znižuje negativne in povečuje pozitivne vplive na okolje, ljudi ter skupnost, v kateri deluje), ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja/podjetniki/zadruge, s sedežem v Sloveniji ali s sedežem v katerikoli drugi članici EU in podružnico v Sloveniji, ki so na zadnji dan meseca pred datumom oddaje vloge na razpis zaposlovala najmanj 20 in največ 249 oseb.

Podjetja, ki bodo uspešno kandidirala na razpisu, bo zagotovljeno :

  • 100% financiranje mentorske podpore za pripravo trajnostnih poslovnih strategij, poslovnih modelov in izvedbenih projektov v sklopu programa Akademije TPSMP.
  • sofinanciranje izvedbenih projektov v višini do 50% upravičenih stroškov, do maksimalne vrednosti 100.000 EUR.

Pred pripravo javnega razpisa bilo je izvedeno testiranje obeh faz projekta pri nekaterih slovenskih podjetij. Na osnovi testnih rezultatov je bil kasneje pripravljen in objavljen javni razpis.

Prijava na razpis je dokaj enostavna, razpisna dokumentacija pa je dosegljiva na spodnji povezavi.

V letu 2019 je aktualni rok za prijavo 29.11.2019, so pa razpisani še dodatni trije roki, dva v letu 2020 in eden v letu 2021.

Več o poteku projekta in javnem razpisu je dosegljivo na povezavi objave razpisa:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl

V pomoč za kakršnokoli dodatno informacijo, obrazložitev, so zaposleni na projektu trajnostne strateške transformacije podjetij, ki so dosegljivi na številkah:

  • Špela Redjko 05 9089 506
  • Darko Jurčevič 05 9089 507
  • Polona Bohorič 05 9089 508

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2