Na Zavodu RS za zaposlovanje je na voljo več programov za usposabljanje in zaposlitev brezposelnih oseb:

Za praktično usposabljanje brezposelnih oseb na delovnem mestu so odprta javna povabila:

Finančne spodbude za zaposlovanje brezposelnih oseb pa je mogoče prejeti z vložitvijo ponudbe na naslednja javna povabila:

  • Trajno zaposlovanje mladih (zaposlitev za nedoločen čas, ponovno odprt tudi za osebe iz vzhoda)
  • Zaposli.me (zaposlitev za najmanj 1 leto) – javno povabilo je odprto do 31.3.2021, predvideno pa je podaljšanje do 31.5.2022
  • Zelena delovna mesta (spodbude za zaposlitev na delovnih mestih, kjer gre za prispevek k podnebnim in okolijskim ciljem, zaposlitev za nedoločen čas)
  • Učne delavnice (zaposlitev za najmanj 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)

Na javna povabila se lahko s ponudbo na Portalu za delodajalce prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse ostale pogoje za prijavo.

Kontakti za dodatna pojasnila glede prijave na javna povabila:

  • Koordinator aktivne politike zaposlovanja na OS Sevnica (07) 81 64 652 ali Območna služba Sevnica, tel. (07) 81 64 650, gpzrszsevnica@ess.gov.si
  • Pisarne za delodajalce na Uradih za delo Brežice (07) 49 92 934, Krško (07) 48 81 532 in Sevnica (07) 81 64 694 ali
  • Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje (080 20 55 ali kontaktni.center@ess.gov.si )

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2