Kako zakonito urediti oddajanje stanovanj ali drugih nepremičnin turistom?

Če bo oddaja nepremičnine potekala daljše časovno obdobje (daljše od pet mesecev v koledarskem letu), je potrebno opravljanje storitve ustrezno registrirati. Potrebna je ustanovitev podjetja (s.p., t.i. popoldanski s.p., d.o.o.) in izbira ustrezne dejavnosti za oddajanje nepremičnine v turistični najem. Dejavnost sobodajalstvo je po Zakonu o gostinstvu opredeljena kot gostinska dejavnost, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem stanovanju/stanovanjskem objektu ali počitniški hiši.

Pred pričetkom opravljanja dejavnosti mora podjetnik/podjetje pridobiti potrebno dokumentacijo vezano na objekt in izpolnjevati posebne pogoje.

Za objekt morate imeti:

  • gradbeno dovoljenje oziroma Potrdilo o uporabnem dovoljenju, če je bil objekt grajen pred letom 1967;
  • dokazilo o lastništvu ali najemno pogodbo z lastnikom objekta;
  • uporabno dovoljenje za objekt ali za tisti del objekta, v katerem se bo opravljala dejavnost;
  • v primeru večstanovanjske hiše je potrebno pridobiti soglasja etažnih lastnikov in obvestiti upravnika, da se stanovanje oddaja v turistične namene.

Potrebno je upoštevati tudi splošne pogoje, kot so: požarni red, varnost električnih in drugih inštalacij …, ter posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predpisani s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Omenjeni pogoji se nanašajo na ureditev poslovnih/stanovanjskih prostorov (opremljenost sob, skupnih prostorov …), zunanje površine objekta in zagotavljanje minimalnega obsega storitev.

Naslednji korak je kategorizacija in označitev nastanitvenega objekta na vidno mesto objekta ali v prostoru za sprejemanje gostov.

Nastanitveno kapaciteto je potrebno poimenovati (apartma, zidanica, počitniška hiša, itd.) in kategorizirati s številom zvezdic v skladu s kriteriji Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Preko spletnega portala (elektronska kategorizacija nastanitvenih obratov) je možno izvesti samoocenitev do 3***, nastanitvene objekte višjih kategorij pa morajo oceniti za to usposobljeni ocenjevalci.

Pred oddajo gostom mora nosilec opraviti še vpis objekta v register nastanitvenih obratov. Vpis se lahko opravi preko spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES.

Če storitev vključuje tudi hrano (zajtrk …) je obvezen vpis v register živilskih obratov, pisno ali osebno na predpisanem obrazcu, na območni izpostavi Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ponudniki nastanitvenih kapacitet ne smejo pozabiti tudi na prijavo gostov. Podatki o gostih in prenočitvah se poroča preko aplikacije eTurizem, kamor se mora ponudnik predhodno registrirati. Gosta je potrebno prijaviti ne glede na trajanje nastanitve, in sicer najpozneje v 12 urah po njegovem prihodu.

V primeru, da se s sobodajalstvom ukvarjate le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu, se lahko registrirate za opravljanje dejavnosti tudi kot fizična oseba – sobodajalec. Vpisati se morate v Poslovni register Slovenije, gostom pa smete nuditi do 15 ležišč.

Če se želite registrirati za oddajanje nepremičnin v najem, se lahko za dodatne informacije obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, Krško, telefon 07/490 22 25 ali 07/490 22 26.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, Avtor: Mateja Jurečič

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2