Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:

  • Ukrep A – Promocija izdelkov in storitev na sejmih
  • Ukrep B – Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
  • Ukrep C – Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
  • Ukrep D – Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 76.000 EUR, in sicer:

  • Ukrep A – 15.000 EUR
  • Ukrep B – 4.000 EUR
  • Ukrep C – 50.000 EUR
  • Ukrep D – 7.000 EUR

Rok za oddajo vloge je 20. 5. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije posreduje Vlasta Kuzmički, Tel: (07) 816-12-33, e-naslov: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Jasmina Veselinović, Tel: (07) 816-12-05, e-naslov: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si.

Več informacij  o razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Sevnica.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2