23.8.2023

Občina Brežice  je objavila Javni razpis  za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2022

Predmet oziroma namen javnega razpisa 

 1. Sofinanciranje investicij (namen A) – 130.000 € razpoložljivih sredstev
  • sofinanciranje investicij (v osnovna sredstva), izvedene od 16.9.2022 do 15.9.2023,
  • sofinanciranje začetnih investicij max. do 40 % upravičenih stroškov investicije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije v višini do 40 tisoč € (brez DDV),
  • minimalna vrednost investicije: 4.200 € brez DDV (lahko je sestavljena iz več računov), pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 500 € (brez DDV).
 2. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev (namen B) – 5.000 € razpoložljivih sredstev
  • sofinancirajo se stroški udeležbe na domačih in tujih sejmih v obdobju od 16.9.2022 do 15.9.2023,
  • sofinanciranje je lahko do 40 % upravičenih stroškov (najem razstavnega prostora, stroški vpisa v razstavni katalog),
  • zgornja meja upravičenih stroškov je 5 tisoč € (brez DDV).
 3. Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov v starem mestne jedru (namen C) – 5.000 € razpoložljivih sredstev
  • upravičen strošek najemnine je max. do 7 € / m2 (v obdobju 1.9.2022 – 31.8.2023), ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo in potrdili o plačilu,
  • višina subvencioniranja je do 40 % upravičenih stroškov oz. največ do 2,8 €/m2,
  • subvencijo za najem je možno pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem mestnem jedru.

Upravičenci

 • mikro in majhna enotna podjetja s sedežem v občini Brežice ali krajem investicije na območju Občine Brežice ali
 • ki imajo sedež dejavnosti izven občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v občini Brežice, v kateri zaposlujejo min. 2/3 oseb z nedoločen čas s stalnim prebivališčem v občini Brežice in investirajo v občini Brežice. Več o pogojih po posameznih namenih v razpisu.

Rok, informacije, razpisna dokumentacija:

 • Rok za prijavo je do vključno 15.9.2023. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel: (07) 620-55-32.
 • Razpisna dokumentacija dosegljiva na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2