Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:

 • Ukrep A – Promocija izdelkov in storitev na sejmih

  • Upravičeni stroški so stroški najetja in postavitve stojnice pri prvi udeležbi na določenemu sejmu v obdobju od 21.5.2021 – 20.5.2022;
  • Sofinanciranje: max. 50% upravičenih stroškov oz. max. 2.000 € za udeležbo na posameznem sejmu.
 • Ukrep B – Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij

  • Upravičeni stroški so stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano ter nematerialnih investicij, opravljenih v obdobju 21.5.2021 – 20.5.2022;
  • Posamezna nabavna vrednost opreme mora presegati 2.000 € brez DDV, upoštevajo se le stalna sredstva;
  • Sofinanciranje: max. 25% upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer višina pomoči posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15% od zneska skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
 • Ukrep D – Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike.

  • Upravičeni stroški: stroški namenjeni izobraževanju ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti – Zelena shema slovenskega turizma (stroški promocijskih aktivnosti in zunanjih svetovanj, pristojbin, tehnoloških nadgradenj ali drugih mat. stroškov, ki nastanejo kot posledica implementacije znaka), ki so nastali v obdobju od 21.5.2021 do 20.5.2022;
  • Sofinanciranje: 100% upravičenih stroškov

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 82.000 € in sicer:

 • Ukrep A – 15.000 EUR
 • Ukrep B – 60.000 EUR
 • Ukrep D – 7.000 EUR

Rok za oddajo vloge je 20. 5. 2022.

Dodatne informacije: Dodatne informacije posreduje Vlasta Kuzmički, Tel: (07) 816-12-33, e-naslov: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Jasmina Veselinović, Tel: (07) 816-12-05, e-naslov: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si.

Več informacij  o razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Sevnica.

Karmen Levak, SPOT Svetovanje Posavje – CPT Krško

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2