10.8.2022

Občina Brežice  je objavila Javni razpis  za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2022

Predmet oziroma namen javnega razpisa 

 1. Sofinanciranje investicij (namen A) – 150.000 € razpoložljivih sredstev
  • sofinanciranje investicij (v osnovna sredstva), izvedene od 16.9.2021 do 15.9.2022,
  • sofinanciranje začetnih investicij max. do 40 % upravičenih stroškov investicije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije v višini do 40 tisoč € (brez DDV),
  • minimalna vrednost investicije: 4.200 € brez DDV (lahko je sestavljena iz več računov), za podjetja mlajša od 3-h let je spodnji limit 1.000 € brez DDV. Vrednost posameznega računa mora biti najmanj 500 € (brez DDV).
 2. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev (namen B) – 5.000 € razpoložljivih sredstev
  • sofinancirajo se stroški udeležbe na domačih in tujih sejmih v obdobju od 16.9.2021 do 15.9.2022,
  • sofinanciranje je lahko do 40 % upravičenih stroškov (najem razstavnega prostora, stroški vpisa v razstavni katalog),
  • zgornja meja upravičenih stroškov je 5 tisoč € (brez DDV).
 3. Subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (namen C) – 5.000 € razpoložljivih sredstev
  • upravičen strošek najemnine je max. do 7€/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo in potrdili o plačilu,
  • višina subvencioniranja je do 40% upravičenih stroškov oz. največ do 2,8 €/m2,
  • upravičenci: mikro in mala podjetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem jedru po 1.7.2012.

Upravičenci

 • mikro in majhna enotna podjetja s sedežem v občini Brežice ali krajem investicije na območju Občine Brežice ali
 • ki imajo sedež dejavnosti izven občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v občini Brežice, v kateri zaposlujejo min. 2/3 oseb z nedoločen čas s stalnim prebivališčem v občini Brežice in investirajo v občini Brežice.

Rok, informacije, razpisna dokumentacija:

 • Rok za prijavo je do vključno 15.9.2022. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel: (07) 620-55-32.
 • Razpisna dokumentacija dosegljiva na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice.

Karmen Levak, SPOT Svetovanje Posavje – CPT Krško

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2