15.9.2023

Za prodajo na sejmih v Avstriji potrebujete pridobiti  davčno številko  ter (verjetno) prijavo napotenih oseb v Avstrijo. Davčno blagajno boste potrebovali le v izjemnih primerih, namesto nje običajno zadostuje knjiga računov.

Ali potrebujem za prodajo na sejmih in tržnicah v Avstriji  pridobiti davčno številko?

Da, davčna številka je obvezna, če boste poslovali s privatnimi osebami oz. končnimi kupci. Potrebno je izpolniti obrazec Registracija inozemskega podjetja za davčne namene v Avstriji: VERF19 ter z vsemi navedenimi prilogami (v fizični obliki) posredovati na pristojen finančni urad.

Kako je pri osebah, ki opravljajo osebno dopolnilno delo? 

Tudi oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo mora zaprositi za davčno številko preko Verf19 formularja. V tem primeru bo ta oseba dobila t.i.  “Abgabekontonummer« (TIN) in ne običajne UID-številke (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer). V tem primeru se točka »Umsatzsteuer-Identifikationsnummer« v formularju zanika in s tem tudi odpade pogoj za predložitev »potrdila o podjetništvu« (»Vorlage einer Unternehmerbestätigung«).

Kdaj potrebujem davčno blagajno? 

Če ima podjetje več kot 15.000 € letnega prometa v Avstriji IN od tega več kot 7.500 € v gotovini pomeni obvezno vodenje davčne blagajne (Registrierkasse).

Za promet na sejmih so predvidene olajšave: prodaja na sejmih spada med tako imenovane mobilne skupine, zadostuje izdaja dokumenta/računa („Belegerteilungspflicht“) iz paragonskega bloka in naknadno zajemanje v davčno blagajno. Belegerteilungspflicht  pomeni »Obveznost do izdaje računa/beležke.

V kolikor predpostavki prometa nista izpolnjeni, odpade obveznost davčne blagajne, vendar še vedno velja obveznost izdaje računa / beležke (Belegerteilungspflicht).

Za prodajo na prostem veljajo še dodatne olajšave – npr. ni potrebno beležiti vsakega zneska posebej, pač pa lahko obračunate konec dneva celoten promet, ki ste ga ustvarili ta dan.

Več informacij na spletni strani WKO: https://www.wko.at/service/steuern/Registrierkassen–und-Belegerteilungspflicht.html

Kaj mora vsebovati dokument (račun / beležka) – »Belegerteilungspflicht“?

Vsak račun/ beležka mora navajati sledeče informacije:

 • Ime (vašega) podjetja
 • Tekočo številko, ki identificira posamezno transakcijo (se oddaja torej po enkrat)
 • Datum izdaje
 • Količino in ime blaga ali storitve
 • Vsota plačila
 • Če uporabljate elektronsko blagajno še vrsto drugih zadev: ID-številko blagajne, datum in čas, vsota ločeno po davčnih stopnjah, OCR-, Bar- ali QR-Code)

Račun/beležko obvezno prejme stranka, vi pa morate shraniti kopijo (fizično ali elektronsko) vsaj 7 let.

Ali je potrebno delavce, ki prodajajo na sejmu prijaviti ?

Da, če zaposleni prodajajo na sejmih (kot so to npr. Pliberški Jormak, božični sejem, tedenski sejem na Benediktinskem trgu ipd.) je potrebno prijaviti delavce.

Vendar pozor: če delavci samo predstavljajo (in NE prodajajo) izdelke v okviru sejma, prijava ni potrebna.

Podjetnik sam (s.p. ali lastnik d.o.o.) lahko dela brez napotitve (ker po avstrijskem razumevanju ni »zaposlen« v podjetju).

Kako prijavimo delavce?

Priglasitev mora biti narejena pred začetkom del.

Priglasite se opravi elektronsko preko obrazcev :

 • ZKO 3 (običajna zaposlitev) ali
 • ZKO 4 (posojanje delovne sile)

Pomembno je tudi, da delavec in slovenski delodajalec sklenete aneks k pogodbi o zaposlitvi ali zaposlitveni list (»Dienstzettel«), v katerem so v katerem so določene pravice delavca za čas napotitve.

Pristojni organ: Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen und die Kontrolle illegaler Beschäftigung,
spletno mesto: https://www.bmf.gv.at

Kateri dokumenti morajo biti na razpolago za napotene delavce v primeru nadzora?

 • Za podjetje: priglasitev v skladu z  GewO 1994 (Gewerbeordnung 1994)  in izpisek  iz AJPES-a.
 • Za delavce:
 • A1 obrazec
 • priglasitev ZKO3/ZKO4
 • dovoljenje za zaposlitev delavcev v domači državi (npr. delovno dovoljenje/viza za Slovenijo ipd.),
 • delovna pogodba (lahko v angleškem jeziku)
 • zaposlitveni list ali aneks, ki določa pravice delavca za časa napotitve
 • plačilna lista
 • potrdilo o plačilu/nakazilu plače delavcu
 • popis ur
 • dokumentacija v zvezi z razporeditvijo delavca v avstrijsko kolektivno pogodbo
 • dokumentacija v zvezi s plačo (Lohnaufzeichnungen)

Dokumenti morajo biti v nemškem jeziku.

 Kdaj je potrebna priglasitev opravljanja storitev ?  

 • Pred začetkom izvajanja storitev je treba priglasiti opravljanje storitev, če storitve v skladu z avstrijsko zakonodajo sodijo med regulirane obrti/dejavnosti. To so skoraj vse obrtniške dejavnosti (glejPriloga 1) ali delno regulirane dejavnosti.
 • Možno je priglasiti tudi več dejavnosti hkrati.
 • Priglasitev velja 1 leto.
 • V postopku je treba izkazati, da je dejavnost, ki se priglaša, regulirana dejavnost tudi v Sloveniji ali da podjetje v Sloveniji opravlja dejavnost, ki jo priglaša, že najmanj 1 leto v zadnjih 10 letih.

Pristojni organ: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
spletno mesto: https://www.bmdw.gv.at/

Priloge, ki jih je potrebno priložiti priglasitvi dejavnosti:

 • EU-potrdilo v skladu s točko b, 2. odstavka, 7. člena direktive 2005/36/ES (gre za dokument, ki ga izda Obrtna Zbornica Slovenije (OZS) in vsebuje podatke o poslovnem subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru).
 • Izpisek iz AJPES-a,
 • Potrdilo o dosedanjem delovanju v dejavnosti, ki se priglaša,
 • Za zakonitega zastopnika: potrdilo o državljanstvu in potrdilo o poklicni izobrazbi
 • Za gradbeništvo (v skladu s 5. točko 94. člena GewO) je dodatno potrebna zavarovalna polica (v angleškem jeziku).

Kdaj so storitve začasne narave? 

Storitve so obrtniške, trgovske in rokodelske storitve ter storitve prostih poklicev, ki jih državljan članice ES/EGP ali pravna oseba s sedežem v državi članici ES/EGP opravlja začasno in proti plačilu v drugi državi članici.

Ali je dejavnost začasna, se določa na podlagi pogostosti, rednega ponavljanja in stalnosti dejavnosti za vsak primer posebej.

Trajanje začasnega obdobja ni točno določeno in se v vsakem primeru določa posebej glede na vsebino posameznega primera in ne npr. po formalnih kriterijih.

Če dejavnost ni začasne narave, je v Avstriji treba ustanoviti podružnico/podjetje.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 27.10.2022 Avtor: Karmen Levak

Viri: 

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
Opravljanje storitev – SGZ – Slovenska gospodarska zveza

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2