Zavod RS za zaposlovanje je 27. januarja 2020 objavil dve novi javni povabili delodajalcem: za usposabljanje na delovnem mestu in za delovni preizkus. Oddaja ponudbe je možna v elektronski obliki od 30. januarja 2020, od 10:00.

Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

V okviru javnega povabila Usposabljam.se 2020 se izvajajo trije programi (Usposabljanje na delovnem mestu, Usposabljanje na delovnem mestu – mladi in Usposabljamo lokalno), v okviru javnega povabila za delovni preizkus 2020 pa ravno tako tudi trije programi: Delovni preizkus 30plus, Delovni preizkus za mlade in Delovni preizkus.

  • Brezposelni z usposabljanjem na delovnem mestu pridobijo in krepijo svoje znanje, veščine in spretnosti za opravljanje dela ter izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, delodajalci pa lahko usposobijo kader, ki ga iščejo in potrebujejo.
    Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja. Delodajalec vključi brezposelne v delovni proces, kjer pod strokovnim vodstvom mentorja opravljajo naloge, določene v izbranem programu usposabljanja.
    Zavod delodajalcem  na podlagi ustreznih dokazil povrne 732,00 EUR za 3-mesečno usposabljanje, 526,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca, oziroma stroške zdravniškega pregleda udeleženca, če so delodajalci iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom.
  • Delodajalci lahko z delovnim preizkusom spoznajo brezposelne in jih preizkusijo v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja. Program traja najmanj 100 ur do največ 1 meseca in poteka pod strokovnim vodstvom mentorja.
    Zavod delodajalcem za izveden delovni preizkus za udeleženca povrne upravičene stroške v višini 278,00 EUR. Delodajalci iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom so upravičeni do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov.

Več informacij za delodajalce:

Ponudbe lahko oddajo le elektronsko na Portalu za delodajalce:
– Javno povabilo Usposabljam.se,
– Javno povabilo za delovni preizkus.

Obe povabili sta odprti do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 12. 2020, do 11:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2