Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu se začne z zbiranjem vlog gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, posameznikov, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodov in zadrug, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom med 12. in 13. julijem 2023

Vlogo za ocenjevanje škode v gospodarstvu lahko oddajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi, zadruge, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, med drugim tudi v posavskih občinah: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica,  Radeče. 

Obrazec in navodila za izpolnjevanje (škoda od 12. do 13. 7. 2023)

Oškodovanci v gospodarstvu posredujejo izpolnjen obrazec in morebitno dodatno dokumentacijo na elektronski naslov: poplave2023.mgts@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave julij 2023«) najkasneje do 23. 8. 2023.

Ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

Vlogo za ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami lahko oddajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi in zadruge v prizadetih občinah, med drugim tudi v Posavju:

Izpostava Brežice: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica
Izpostava Celje: Bistrica ob Sotli, Radeče

Obrazec in navodila za izpolnjevanje (škoda od 17. do 25. 7. 2023)

Oškodovanci v gospodarstvu posredujejo izpolnjen obrazec in morebitno dodatno dokumentacijo na elektronski naslov: poplave2023.mgts@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave julij 2023«) najkasneje do 1. 9. 2023.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2