Posavje, kot gastronomsko regija

Center za podjetništvo in turizem Krško, je v minulem tednu, 27. in 28. septembra 2023, v sklopu svojih rednih aktivnosti in projekta EIT Food hub Slovenija, ki ga izvaja Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, ob podpori Mestne občine Krško, povezal številne akterje s področja kmetijstva, agroživilstva, turizma, kulinarike in predstavnike lokalne skupnosti.

Vsebinsko bogatega dvodnevnega dogodka se je udeležilo in aktivno soustvarjalo več kot 25 študentov omenjene fakultete ter Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Študentje so spoznali številna lokalna podjetja, okolje in izzive s katerimi se kot regija in posamezniki srečujemo ter v razmeroma kratkem času podali številne predloge za izboljšave oz. rešitve.

Rdeča nit letošnjega študijskega foruma EIT Food hub Slovenija je bila »Trajnost, prehranski sistem in turizem v Posavski regiji«, znotraj katere so bile izpostavljene naslednje aktualne teme:

  • Sodobne kmetijske tehnologije: iskanje sinergij s trajnostnim turizmom
  • Lokalne oskrbne verige s hrano: oblikovanje edinstvene turistične ponudbe
  • Kulturna dediščina in tradicija: temelj sodobnega kmetijstva in gastronomije
  • Znamčenje v gastronomiji: prepletanje hrane, trajnosti in edinstvenih doživetij

Preplet trajnostnega kmetijstva, lokalnih prehranskih sistemov, kulturne dediščine in gastronomske blagovne znamke lahko ustvari celovit pristop k trajnostnemu turizmu. Z vključevanjem teh elementov lahko destinacije ponudijo zanimiva, izobraževalna in nepozabna doživetja, ki spodbujajo blaginjo okolja in lokalnih skupnosti, hkrati pa turistom omogočajo globlje razumevanje hrane, ki jo uživajo, in krajev, ki jih obiščejo.

Ob prihodu je študente na Mestni občini Krško sprejela Kristina Ogorevc Račič, direktorica CPT Krško, skupaj s podžupanjo Mestne občine Krško, Brigito Piltaver Imperl. Izzive na področju namakalnega sistema je predstavil Andrej Sluga in iz kmetijstva Damijan Vrtin. Pred reševanjem izzivov so si ogledali še podjetje Evrosad, grad Rajhenburg s tamkajšnjo peninoteko ter gostilno

Kunst. Dan so zaključili v Kleti Krško ob pogovoru s Stanetom Rožmanom, nekdanjim predsednikom uprave NEK, ter ob

degustaciji lokalnih dobrot.

Naslednji dan so bili v dogajanje vključeni tudi dijaki ŠC Krško Sevnica, ki so se seznanili z delovanje

m točke SPOT Svetovanje Posavje in Podjetniškega inkubatorja Krško. Skupaj z mentorji BF so reševali izzive povezovanja tehničnih znanj s trajnostno pridelano, pripravljeno in postreženo hrano.

Dvodnevni terenski študij so slavnostno zaključili z javnim forumom EIT Food Hub Slovenija. Dr. Marjetka Rangus, dekanja Fakultete za turizem, Univerza v Mariboru je podrobneje predstavila gastronomski turizem, prof. dr. Aleš Kuhar pa razložil, pomen projekta EIT Food Hub. Stroko in obiskovalce so navdušili rezultati, do katerih so prišli študentje v dveh dneh dela.

Sledila je okrogla miza, kjer je tekla beseda o trajnosti, prehranskem sistemu in turizmu v Posavju. V pogovoru so sodelovali g. Franjo Debelak, prof. dr. Aleš Kuhar, dr. Marjetka Rangus, g. Boštjan Kozole, g. Jakob Bogovič in g. Srečko Kunst.

Takšni dogodki vsekakor prispevajo k prepoznavnosti regije, zavedanju o povezovanju znotraj regije in širše ter lažjemu reševanju vsakodnevnih izzivov. Tudi tokrat se je izkazalo, da je sodelovanje vseh deležnikov ključnega pomena za realizacijo in kakovostno izvedbo takšnega dogodka.

Vir: CPT Krško

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2