Javna agencija SPIRIT Ljubljana, je v petek, 8.4.2022, objavila Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

Upravičenci po tem razpisu so podjetja, ki so imela na dan 31. 7. 2021 v podatkovni bazi AJPES, kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

 • I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • I56.300 Strežba pijač
 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • R90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

Poleg ustrezne glavne dejavnosti, mora upravičenec izpolnjevati naslednja pogoja:

 • zaposlena minimalno 1 oseba ali samozaposlitev, v obdobju od 1.8.2021 do 31.1.2022 ter
 • najmanj 75% upad prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019.

Skrajni rok za oddajo vlog je 22. 4. 2022.

Vlogo je potrebno izpolniti elektronsko (enostavna prijava), dostop do prijavnice preko povezave https://www.podjetniski-portal.si/turizem-sofinanciranje in nato natisnjeno ter podpisano vlogo oddati na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana

Vloga mora biti oddana po pošti, priporočeno, z odtisnjenim poštnim žigom oddaje (ura in datum) ali osebno do roka za oddaje vlog v glavni pisarni agencije SPIRIT.

Mateja Jurečič, SPOT Svetovanje Posavje – CPT Krško

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2