Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020.

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
 • I 56.101 Restavracije in gostilne,
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer:

 • da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in
 • da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Upravičeni stroški so obratovalni stroški in se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska. Pavšalni znesek se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ 9.999,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure. Prijavitelji morajo  imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).

Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: jpg-covid19@spiritslovenia.si.  Več informacij o javnem pozivu na spletni strani SPIRIT Slovenija, kjer je na voljo tudi pozivna dokumentacija.  Vabljeni k ogledu že objavljenih odgovorov na prejeta vprašanja.

Za oddajo vlog preko portala in vsebinska vprašanja so na voljo tudi svetovalci na točkah SPOT. Tako se lahko za dodatna vprašanja obrnete tudi na našo točko SPOT svetovanje Posavje oz. CPT Krško – kontakti: 07 490 22 24 ali  07 490 22 25.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2