Objavljen je Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2.

SPIRIT Slovenija, javna agencija je v ponedeljek 12. 4. 2021 (po 13. uri) odprla prijavni obrazec za oddajo vloge na zgoraj navedeni poziv.  Vlogo je potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa “Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija”, v katerega se je potrebno predhodno registrirati.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati. 

Do sredstev po tem pozivu so upravičeni mikro, mala in srednje velika podjetja s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 12.3.2020 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:  

 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
 • I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Javni poziv ima dva sklopa, s katerima naslavlja dve skupini potencialnih prijaviteljev:

 • SKLOP A zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. Pri tej skupini izračun pomoči temelji na podatkih iz baze AJPESUpravičeni stroški se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999 €.
 • SKLOP B zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov (npr. normiranci). Upravičeni stroški se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 12,04 % od celotnih prihodkov, vendar največ do 9.999 €.

Ne glede na izračun je tako za SKLOP A kakor tudi za SKLOP B  najnižja dodeljena višina sofinanciranja 900 € in najvišja pa 9.999 €.

Prejemniki pomoči po lanskoletnem pozivu za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu (objavljen novembra 2020) niso upravičeni do subvencije po tem javnem razpisu.

Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje do 23.4.2021 (petek) do 18:00 ure.

Več o pogojih in potencialnih prijaviteljih je navedeno na spletni strani Spirit.  Komunikacijski kanal z zainteresiranimi prijavitelji je elektronski naslov: jpg-2@spiritslovenia.si in v primeru tehničnih težav z oddajo vloge telefonska številka: 01/ 828 06 70.

Za oddajo vlog preko portala (potrebno je samo pooblastilo) in vsebinska vprašanja so brezplačno na voljo tudi svetovalci na točkah SPOT. Tako se lahko za dodatna vprašanja obrnete tudi na našo točko SPOT Svetovanje Posavje oz. CPT Krško – kontakti: 07 490 22 24 ali  07 490 22 25.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2