20.12.2022

Dne 28. novembra 2022 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Ur.l. RS št. 158/2022). Zakon začne veljati 20. decembra 2022, razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023.  Novela prinaša tudi spremembe pri obdavčitvi samostojnih podjetnikov, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov.

Kaj se spremeni ?

Spremenijo se

 • odstotki davčno priznanih (normiranih) odhodkov glede na višino doseženih prihodkov in glede na vključenost v obvezno zavarovanje po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
 • zaposlitveni pogoj.

Davčna stopnja ostaja enaka – 20%.

Spremembe glede zaposlitvenega pogoja 

Ostaja pogoj prihodkov v preteklim koledarskem letu  in zaposlitve najmanj ene osebe na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve za polni delovni čas, vendar neprekinjeno najmanj 9 mesecev (do sedaj 5 mesecev).

Upoštevanje normiranih odhodkov v višini 80 % do 50.000 oz. 40 % do 100.000 – kdo?

Pri zavezancih, ki bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovano za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebo neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se bo pri določanju normiranih odhodkov upoštevala naslednja lestvica:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih % prihodkov

nad

do

50.000

80 %
50.000 100.000 40 % nad

50.000

100.000 0 % nad

100.000

Najvišja dopustna priznana višina normiranih odhodkov torej znaša 60.000 € (do sedaj je bilo 80.000 €).

Kako bo pri t.i. »popoldanskih« s.p.-jih ?

Pri zavezancih, ki ne bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovane za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebe neprekinjeno najmanj 9 mesecev – (najpogosteje pri t.i. »popoldancih«) – se bo upoštevala lestvica:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih % prihodkov
nad do
12.500 80 %
12.500 50.000 40 % nad 12.500
50.000 0 % nad 50.000

Najvišja dopustna priznana višina normiranih odhodkov tako znaša precej manj kot do sedaj, 25.000 € (do sedaj 40.000 €).

Kdo šteje za polno zavarovano osebo?

 • nosilec dejavnosti, vključen v zavarovanje za polni delovni čas (podlaga 005),
 • zaposlena oseba za polni delovni čas (podlaga 001),
 • zaposlena oseba, ki je na porodniškem (starševskem dopustu).

Kdo se ne šteje za polno zavarovano osebo?

 • Delni upokojenec,
 • Nosilec dejavnosti, ki je delno zaposlen,
 • Zaposleni, ki delajo krajši delovni čas,
 • Zaposleni, ki koristijo starševsko varstvo.

Primeri izračuna davčne osnove oz. dohodnine po novem

Če bo podjetnik s.p. (polno samozaposlen) ustvaril 100.000 € prihodkov, koliko bo plačal dohodnine?

Normirani odhodki: 80 % do 50.000 € = 40.000 €, 40 % od 50.000 € = 20.000 €
Davčna osnova:100.000 € – 60.000 € = 40.000 €
Dohodnina: 8.000 €.

Če bo podjetnik s.p., ki posluje kot »popoldanski s.p.  ustvaril 30.000 € prihodkov, koliko bo plačal dohodnine?

Normirani odhodki:  17.000 € (80 % do 12.500 € = 10.000 €, 40 % od 17.500 € = 7.000 €)
Davčna osnova: 30.000 € – 17.000 € = 13.000 €
Dohodnina: 2.600 €

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 20.12.2022 Avtor: Karmen Levak

Vir: Uradni list RS št. 158/2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2