Na začetku podjetniške poti, se ponavadi podjetniki ne odločijo za obračunavanje DDV oz. so torej t,.i. mali davčni zavezanci. Kljub temu pa vstopajo na globalni trg, hkrati pa se pojavljajo številne dileme glede izstavitve računov, obračunavanja DDV ipd.

Če  podjetnik opravlja storitve davčni zavezancem iz Evropske unije  mora pridobiti t.i. posebno davčno številko. DDV obračunava samo v povezavi s prejemom ali blaga ali storitev od davčnih zavezancev iz drugih držav članic EU, ob prodaji blaga ali storitev pa DDV ne zaračunava.

Kakšen je postopek pridobitev atipične številke za DDV?

Preko e-davkov moramo oddati zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV – obrazec DDV-P2 s pravilno izpolnjenimi pričakovanimi vrednostmi. Obrazec moramo oddati pravočasno, še preden smo prekoračili nabave iz EU ali pa začeli opravljati storitve davčnim zavezancem v EU ali prejeli storitve od davčnih zavezancev iz EU.

Kdaj postanem atipični davčni zavezanec?

  1. Če opravljam storitve davčnemu zavezancu, ki je iz EU (tudi če npr. zaračunamo samo npr. 10 €),
  2. Če prejemamo storitev od drugega davčnega zavezanca, ki je iz EU (ne glede na višino),
  3. Če v tekočem kolarskem letu presežem limit nabave blaga znotraj EU, ki je 10.000 €.

Kje lahko vidim ažurni seznam davčnih zavezancev, registriranih za namene DDV?

Na spletni strani FURS so na razpolago ažurni seznami davčnih zavezancev, tudi tistih registriranih za namene DDV: https://www.fu.gov.si/e_storitve/seznami_davcnih_zavezancev/

Identifikacijska številka za DDV je davčna številka s predpono SI. Predpona SI pred davčno številko sicer pomeni, da je nekdo identificiran za namene DDV, vendar pa je treba preveriti tudi, kakšen je obseg te identifikacije.

Pri preverjanju statusa zavezanca za DDV je pomembna tudi črka, ki je vpisana v stolpcu 1, ki vam pove, ali gre za davčnega zavezanca, ki ima omejen obseg identifikacije.

Namreč, če ima zavezanec na zgoraj navedenem seznamu oznako P je t.i. atipični davčni zavezanec. Za tovrstne davčne zavezance je značilno, da ne obračunavajo DDV od domačih dobav, nimajo pravice do odbitka DDV in tudi niso plačniki DDV po 76.a členu ZDDV-1. Ti davčni zavezanci morajo torej obračunavati DDV le ali od prejetih storitev ali/in od opravljenih pridobitev blaga iz drugih držav članic na ozemlju Slovenije, ne pa tudi od opravljenih dobav blaga in storitev na ozemlju Slovenije (domačih dobav).

Kaj je značilno pri poslovanju atipičnih davčnih zavezancev ?

  • uporablja ID za DDV samo v primeru opravljanja storitev davčnim zavezancem v drugo državo. Pri poslovanju v Sloveniji pa se obnaša kot da ni zavezanec za DDV – torej ne obračunava DDV, prav tako pa nima pravice do odbitka vstopnega DDV.
  • za opravljene storitve v drugo državo izstavi račun brez obračunanega slovenskega DDV, na katerem navede klavzulo, da gre za obrnjeno davčno obveznost.
  • zavezan je k poročanju. Po registraciji je obvezno mesečno poročanje o opravljenih storitvah v drugo državo članico na obrazcu DDV-O in RP-O (Rekapitulacijsko poročilo). Pri tem opozarjamo, da je potrebno poročati samo opravljene storitve v drugo državo članico, morebitnih drugih transakcij (npr. storitve opravljene davčnemu zavezancu iz Slovenije), v DDV-O atipični davčni zavezanec ne poroča;
  • v kolikor atipični davčni zavezanec preseže prag 50.000 EUR, se mora registrirati kot tipični davčni zavezanec. V tem primeru se pri poslovanju s tujino nič ne spremeni, je pa zavezan k obračunu DDV za lokalne dobave blaga oziroma opravljene storitve. V tem primeru pridobi zavezanec tudi pravico do odbitka vstopnega DDV in je zavezan k poročanji vseh transakcij skladno z ZDDV-1 v DDV-O.

Na kaj moram biti pozoren pri izstavljanju računov za opravljanje storitev pri poslovanju s podjetji z EU?

Pred izdajo računa mora mali davčni zavezanec biti pozoren, da pridobi davčno številko od davčnega zavezanca iz EU, ker bo samo tako lahko ugotovil pravilni status prejemnika. Veljavnost davčnih številk  se lahko preveri preko portala evropske komisije – VIES.

Podjetju, ki opravi storitev podjetju s sedežem v drugi državi članici EU, praviloma ni treba obračunati DDV. Njegova poslovna stranka bo plačala DDV za prejete storitve po stopnji, ki velja v njeni državi (po postopku obrnjene davčne obveznosti). Na računu navede svojo številko za DDV (ki jo uporablja samo za poslovanje s tujino) in ID številko za DDV prejemnika (kupca) v drugi državi članici EU. Navede pa seveda klavzulo, da gre za obrnjeno davčno obveznost: »DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 25. čl ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost; DDV ni obračunan v skladu s 44.členom Direktive Sveta EU 2006/112/ES – obrnjena davčna obveznost. VAT is not charged according to the Article 44 of the Directive EU 2006/112/ES – reverse charge (for recipient).

 Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, telefon 07/490 22 24 ali 07/490 22 25.

 Viri:

 Objavljeno: SPOT Svetovanje Posavje, 17.9.2020 Avtor: Karmen Levak

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2