Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Radeče in sicer za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj  (ukrep A) ter za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (ukrep B).

Prvi ukrep je namenjen sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije, drugi ukrep pa za povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Upravičeni stroški morajo nastati in biti plačani v obdobju od 1.1. 2021 do 30.9 2021, izplačilo sredstev pa se izvrši do konca leta 2021.

Rok za oddajo vlog je 30.9.2021, prijavitelj lahko v okviru posameznega ukrepa predloži največ 2 vlogi.

Podrobneje o posebnostih in kriterijih razpisa ter vsebini vloge za posamezni ukrep z zahtevanimi dokazili dobiti na spletni strani Občine Radeče.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2