Slovenski podjetniški sklad (SPS) je  v, objavil nov »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme« (Ur.l. RS št. 93/2020)

Namen projekta je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja malih in srednje velikih podjetij v času epidemije COVID19 oz. po njej, kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. V okviru projekta se bo podjetjem sofinanciral nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) z najmanj 5 zaposlenimi (na dan oddaje vloge), organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Višina pavšalnega zneska lahko znaša največ zmnožek 200 € x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 €, minimalno izplačilo pa je 1000 €.  Omejitve so tudi glede max. dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme, izražene v ceni brez DDV na kos:

  • zaščitne maske obrazne – pralne:  max. 4 €/ kos
  • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo: max. 1 € / kos
  • zaščitne rokavice: max. 0,10 € / kos
  • razkužila: max. 20 € / l
  • termometri za merjenje telesne temperature – brezstični:  max. 50 € / kos.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020. 

Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada, za kar je potrebno digitalno potrdilo zakonitega zastopnika. Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema vloge na Slovenski podjetniški sklad.
Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe. Pri tem bo potrebno opraviti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje (brezplačno –  torej tudi na SPOT svetovanje Posavje oz. na našem sedežu CPT Krško) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Več o pogojih, ki jih mora podjetje izpolnjevati, so razvidni iz Javnega poziva za nakup zaščitne opreme, ki je objavljen v Uradnem listu RS in dostopen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za brezplačne informacije smo vam na voljo na SPOT svetovanju Posavje oz. CPT Krško.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2