Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19.

Cilj  je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Upravičeni stroški bodo obratovalni stroški. Sofinanciranje bo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov (zmanjšanih za stroške dela) v letu 2019, vendar do največ 9.999,00 €. 

Do sredstev bodo upravičena  mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
 • I 56.101 Restavracije in gostilne,
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje.

Podjetja bodo morala za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja:

 • da so v letu 2019 ustvarila več kot 50.000 € prihodkov in
 • da so imela v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Prijavitelji bodo morali imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).

Pred izplačilom odobrenega zneska bo SPIRIT Slovenija ponovno preveril število zaposlenih, ki mora biti najmanj 2 zaposlena v dejavnostih I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter najmanj 1 zaposlen v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Vlogo bo potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa “Moj SPIRIT” na spletni strani SPIRIT Slovenija, v katerega se bo potrebno predhodno registrirati. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom bodo od objave javnega poziva naprej na voljo na spletni strani  SPIRIT Slovenija.
Sicer vas bomo o objavi razpisa in ostalih informacijah sproti obveščali.

Za oddajo vlog preko portala in vsebinska vprašanja bodo na voljo tudi svetovalci na točkah SPOT. Tako se lahko za dodatna vprašanja obrnete tudi na našo točko SPOT svetovanje Posavje oz. CPT Krško – kontakti: 07 490 22 24 ali  07 490 22 25.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2