Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Posavje objavila javni razpis za  dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za:

  • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi,
  • financiranje investicij in
  • financiranje obratnih sredstev,

s čimer se vlagateljem zagotovi sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi,  gospodarstvu zagotovi likvidnost za omilitev posledic epidemije Covid-19, pospeši razvoj malega in srednjega gospodarstva, zmanjša stopnjo brezposelnosti ter poveča investicijske aktivnosti v regiji.

 Več informacij najdete tudi na spletni strani RRA Posavje: https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-1.html

Kratke, zbirne informacije najdete spodaj:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2