15. 6. 2023

Podjetjem na voljo spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti – ESG pripomoček!

Za start-up in scale-up podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), je SPS Maribor razvil napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti – na kratko ESG pripomoček‘. Orodje podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja.

Pripomoček je na voljo brezplačno. Podjetja se lahko v orodje na enostaven način registrirajo, izpolnijo vprašalnik s 30 kratkimi vprašanji in na svoj elektronski naslov prejmejo avtomatsko generirano poročilo, ki vsebuje oceno njihove trajnostne usmerjenosti in priporočila za izboljšave.

ESG pripomoček se osredotoča na različne vidike trajnosti, in sicer okoljske vidike (npr. poraba virov, ravnanje z odpadki), družbene vidike (npr. raznolikost in enake možnosti, zdravje in varnost pri delu in v odnosu do strank ipd.) in upravljavske vidike (npr. zasebnost in varovanje podatkov, upravljanje z davki ipd.).

Orodje je zasnovano na Global Reporting Initiative (GRI) standardih, ki zagotavljajo kredibilnost in primerljivost rezultatov.

Podjetja se lahko z uporabo pripomočka v prvi vrsti podrobneje seznanijo s koncepti trajnostnega poročanja, poleg tega pa dobijo prvi vpogled v njihovo trenutno stanje in možnosti za izboljšave na področju obvladovanja okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj.

ESG pripomoček je podjetjem na voljo na spletni povezavi: https://www.podjetniskisklad.si/pomoc/esg-pripomocek/.

Razlogi za izdelavo ESG pripomočka

Za prehod na nizkoogljično, bolj trajnostno, z viri gospodarno in krožno gospodarstvo in družbo (Agenda 2030, Pariški sporazum, Evropski zeleni dogovor) je ključno trajnostno financiranje oz. preusmerjanje javnih in zasebnih naložb v trajnostne gospodarske dejavnosti.

Investitorji tveganega kapitala in velika podjetja, ki so pogosto kupci / poslovni partnerji start-up in scale-up podjetij, so čedalje bolj naklonjeni sodelovanju in povezovanju s tistimi start-up in scale-up podjetji, ki pri svojem poslovanju upoštevajo širše okoljskedružbene in upravljavske dejavnike (t. i. ESG dejavnike – enviornmental, social in governmental dejavnike).

Poleg omenjenega, lahko podjetja s prepoznavanjem in vključevanjem ESG dejavnikov v svoje poslovne procese, tudi:

  • zmanjšajo stroške proizvodnje ali druge stroške poslovanja ter posledično povečajo prihodke in
  • privabijo visoko-usposobljene kadre – mlade generacije so namreč bolj naklonjene delu v trajnostno osveščenih in odgovornih podjetjih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2