Loading Events

Verjetno se je vsak od nas že kdaj vprašal, “kaj pa če…?” in razmišljal o svojem poslu. Za vse tiste, ki bi želeli ta preskok dejansko uresničiti, ne glede na to, ali ste trenutno zaposleni, že imate svojo poslovno zamisel, ali pa šele iščete idejo za svoj posel, bomo skupaj z ekipo Ustvarjalnika izvedli praktično naravnano delavnico, ki bo v štirih korakih vodila skozi celoten proces od poslovne ideje do pridobitve prvih strank in začetka uspešnega poslovanja. Udeleženci se boste naučili, kako izbrati poslovno zamisel, ki jim je pisana na kožo, kako preveriti, ali se splača začeti podjetniško pot ter kako si s poslom zagotoviti dovolj prihodkov, da lahko od njega živijo. Udeleženci se lahko na delavnico prijavijo s konkretno poslovno idejo, ki jo želijo razvijati, ali pa jo bodo s pomočjo izvajalcev razdelali na prvem srečanju.   

PROGRAM AKADEMIJE: V ŠTIRIH KORAKIH DO STABILNEGA POSLA

Udeleženci bodo v praksi razdelali svojo poslovno zamisel in jo pripeljali od “skice na papirju” do potrditve trga in prve stranke. V štirih korakih bodo spoznali celoten proces zagona novega posla

Prvi modul: OD NAVDIHA DO KONKRETNE IDEJE

| 24.11.2022, v času od 16:00 do 19:00 ure |

Na uvodnem srečanju bodo udeleženci na podlagi področja, ki ga obvladajo, ali hobija, ki jih veseli, oblikovali svojo konkretno poslovno zamisel, pri čemer bodo spoznali, kaj so pokazatelji dobre poslovne ideje in na kak način se pripozna tržna priložnost. Spoznali se bodo s postopkom hitrega testiranja poslovne ideje, s katerim bodo bistveno zmanjšali tveganje ob začetku posla in se izognili velikim začetnim investicijam. Pri tem se bodo poslužili trika – z nekaj premišljenimi vprašanji kupce voditi do tega, da povedo, za kaj so pripravljeni plačati. Razdelali bodo svoj prvi poslovni model in odgovorili na vprašanje zakaj bi nekdo sploh želel plačati za njihov produkt.

Drugi modul: OD IDEJE DO PRVEGA PRODUKTA

| 25.11.2022, v času od 16:00 do 19:00 ure |

Na drugem srečanju bodo udeleženci ugotovitve s preteklega tedna konkretizirali in izdelali vse potrebno, da njihov produkt nekdo kupi. Poslužili se bodo trika, da za izvedbo nakupa produkta še ne potrebujemo, temveč je potrebno izdelati samo reklamo zanj (brošuro, prodajno pismo, nakupno spletno stran) – da lahko tako preverimo, ali je sploh smiselno razvijati produkt. Udeleženci bodo na tak način poskušali dobiti (pred)naročilo in s tem potrditi, da je smiselno v to idejo vlagati svoj čas in denar.

Tretji modul: OD PRODUKTA DO PRVEGA NAROČILA

| 08.12.2022, v času od 16:00 do 19:00 ure |

Na tretjem srečanju bodo udeleženci prvič soočeni s prodajo. Ukvarjali se bodo s trgom in pod vodstvom izvajalca za svoj produkt razdelali svoje prodajne segmente. Poslužili se bodo trika, da je bolje, kot iskati marketinški pristop za vstop na čimširše tržišče, uporabiti veščine detektiva in poiskati idealne stranke – takšne, ki bodo zaradi svojih osebnostnih lastnosti, potreb in načina življenja produkt kupili takoj, ko bodo slišali zanj. Udeleženci bodo razdelali svojo strategijo vstopa na trg in pridobivanja naročil.

Četrti modul: OD PRVEGA NAROČILA DO VZPOSTAVITVE POSLA

| 09.12.2022, v času od 16:00 do 19:00 ure |

Na zadnjem srečanju bodo udeleženci na podlagi dosedaj ugotovljenega o svoji poslovni zamisli oblikovali finančni načrt za zagon posla. Skupaj z izvajalcem bodo za svoj posel izdelali svojo prvo finančno kalkulacijo in izračunali, koliko kupcev potrebujejo vsak mesec, da bodo dosegli zastavljen finančni cilj. Spoznali se bodo z najbolj ključnimi taktikami za povečanje posla. Ob zaključku bodo vse naučeno strnili v terminski načrt dela in izdelali dolgoročno strategijo razvoja posla, ki jih bo pripeljala do finančne osamosvojitve. Vse skupaj bodo na koncu predstavili v obliki enostranske poslovne predstavitve, ki jo bodo lahko uporabili za pridobivanje strank, pa tudi partnerjev, zaposlenih, vlagateljev in podpornikov.

KAJ BODO UDELEŽENCI V OKVIRU AKADEMIJE NAREDILI?

Delavnica je oblikovana povsem praktično. Udeleženci bodo med delavnico izdelali mapo njihove poslovne ideje, ki obsega razdelavo poslovne ideje v obliki poslovnega modela, hitro strategijo vstopa na trg in pridobivanja prvih strank, mini analizo trga, preprosto finančno projekcijo poslovanja, brošuro za pridobivanje prve stranke ter predstavitvijo svoje ideje za potencialne partnerje. Izdelali so bodo tudi osebni terminski načrt s koraki, potrebnimi za uresničitev posla.  

 

Dogodek je brezplačen z obvezno predhodno prijavo.

Posamezni moduli predstavljajo celoto, zato je obvezna udeležba na vseh štirih modulih.

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Zadnji rok za pisno odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo dogodka.

Prosimo za pravočasne prijave na e-naslov: inkubator@cptkrsko.si ali karl.vertovsek@cptkrsko.si  – najkasneje do 21. novembra 2022 (sporočite ime, priimek, naslov in telefon).

Vljudno vabljeni!

 

 

 

Povejte še prijateljem!

Go to Top