Loading Events

V okviru točke SPOT svetovanje Posavje – CPT Krško ter GZS Posavske gospodarske zbornice vas vljudno vabimo na delavnico

DOBAVNE VERIGE NA PREIZKUŠNJI

Delavnica je namenjena boljši kakovosti poslovanja izvozno usmerjenih gospodarskih družb v posavski regiji.

KDAJ IN KJE:

KDAJ: 21. oktober 2022, od 10:00 do 13:00 ure
KJE: GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško, Bohoričeva 9, 8270 Krško
KDO: Komercialisti, prodajniki, nabavniki, skrbniki pogodb, vodje področja prodaje/nabave, referenti financ, logisti, in vsi ostali, ki se v izvozno usmerjenih podjetjih ukvarjate z mednarodno prodajo. 

VSEBINA:

V aktualnih razmerah so zaradi bistveno spremenjenih pogojev na globalnem trgu odnosi v dobaviteljskih verigah na preizkušnji. Podjetja se soočajo z nenadnim naraščanjem cen materialov in energentov, zamudami ključnih dobaviteljev pri dobavi surovin in komponent, omejevalnimi ukrepi države, sankcijami in poudarjenimi nekomercialnimi tveganji. Zaradi tega so na drugi strani podjetja izpostavljena visokim pogodbenim kaznim, stojninam in drugim nepredvidenim stroškom transporta, sklicevanju na pogodbena določila o višji sili, spremenjenih okoliščinah itn. Prilagoditev komercialnih pogodb novi realnosti je zato pomembna za zavarovanje pred tveganji.

  • Kako izmed množice orodij za prodor na tuje trge izbrati optimalno?
  • Ali vas vaši splošni nabavni / prodajni pogoji ustrezno ščitijo v danih razmerah?
  • Kako se učinkovito spoprijeti z izzivi sprememb cen, kako v pogodbah ustrezno formulirati cenovne klavzule
  • Kakšen je vpliv logističnih stroškov na oblikovanje cene in kakšno vlogo imajo pri tem klavzule Incoterms 2020
  • Kako pripraviti kakovostno mednarodno prodajno, zastopniško in distribucijsko pogodbo, ki nas bodo učinkovito ščitile pred komercialnimi in nekomercialnimi tveganji?
  • Kako učinkovito in ob čim nižjih stroških zavarovati terjatve?


Odgovore na ta in številna druga aktualna vprašanja bomo poiskali skozi izmenjavo dobrih praks in izkušenj udeležencev delavnice, analizo primerov iz prakse (case-study) in v luči najnovejših priporočil ICC za prakso. 

Ključni del programa tvori interaktivna diskusija med udeleženci; z izmenjavo aktualnih vprašanj in odgovorov bodo skupaj oblikovali sklepne ugotovitve in zaključke, pomembne za vse udeležence. 

Delavnica je izjemna priložnost tudi za mreženje med udeleženci.

IZVAJALCA:

Delavnico bosta vodila in moderirala mednarodno priznana strokovnjaka iz Gospodarske zbornice Slovenije, mag. Marko Djinović, univ. dipl. prav., ekspertni svetovalec ICC Slovenia in dr. Andrej Friedl, univ. dipl. prav., generalni sekretar ICC Slovenia. Oba izvajalca se ukvarjata s svetovanjem podjetjem na področju sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb in pravnih vidikov mednarodnega poslovanja. Sta avtorja več deset strokovnih člankov s področja mednarodne trgovine in redno predavata na tem področju. 

Dogodek je brezplačen z obvezno predhodno prijavo.

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Zadnji rok za pisno odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo dogodka.

Prosimo za pravočasne prijave na e-naslov mateja.jurecic@cptkrsko.sikarmen.levak@cptkrsko.si ter posavska.gz@gzs.si  – najkasneje do 19. oktobra 2022.

Vljudno vabljeni!

Povejte še prijateljem!

Go to Top