Loading Events

V sklopu aktivnosti na področju izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru SPOT svetovanje Posavje – CPT Krško in v organizaciji Območne obrtno-podjetniške zbornica Sevnica vas vabimo na brezplačno delavnico

KALKULACIJA PRODAJNIH CEN V ČASU TRŽNE NESTABILNOSTI

v petek, 7. oktobra 2022, s pričetkom ob 11. uri,
v učilnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica, Cankarjeva ul. 1, Sevnica

Za vsakega samostojnega podjetnika ali družbo je uporaba cenovnih strategij zelo pomemben dejavnik uspeha. Prodajna cena je namreč poleg prodajne količine edini element, ki ustvarja prihodek. Cena se oblikuje na podlagi številnih dejavnikov, ki imajo vpliv na dobiček preko razlike med prodajno ceno proizvoda/storitve in celotnimi stroški proizvoda/storitve ali vpliva na prodajne količine.
Na seminarju bo poudarek na odločanju, kateri pogoji poslovanja (obseg naročila, prodajna cena, lastna cena, prispevek za kritje) so za podjetje sprejemljivi na kratek ali na dolgi rok.
V času večjih tržnih nestabilnosti in inflacije, v kateri se nahajamo sedaj, se porušijo poznana razmerja med temi kategorijami, zato se lahko zamegli osnovna logika, ki je je potrebno poznati. Na delavnici se bomo posvetili tej tematiki.

P r o g r a m (s praktičnimi primeri) :

1. Postavljanje prodajne cene v razmerah tržne nestabilnosti (2 šolski uri)

1.1. Osnovni pristopi postavljanja prodajnih cen:
• Glede na stroške (stroški plus)
• Glede na povpraševanje
• Glede na konkurenco
1.2. Diskusija: vpliv tržnih nestabilnosti na oblikovanje prodajnih cen po različnih pristopih

2. Vpliv nihanja stroškov na rezultate poslovanja (3 šolske ure)

2.1. Naravne vrste stroškov v računovodskih izkazih
2.2. Stroški z vidika odzivnosti na spremembe v obsegu poslovanja:
• Fiksni in variabilni stroški
• Prispevek za kritje proizvoda in lastna cena kot informaciji za oblikovanje cen
• Poslovni vzvod: vpliv strukture stroškov na poslovanje
2.3. Diskusija: vpliv tržnih nestabilnosti na stroške in njihov učinek na poslovanje

PREDAVATELJICA: Dr. Mojca Marc, izredna profesorica na Katedri za management in organizacijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
USPOSABLJANJE JE NAMENJENO malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter potencialnim podjetnikom, prvenstveno iz Posavja.

LOKACIJA: Delavnica bo izvedena v učilnici OOZ Sevnica, II. nadstropje poslovne stavbe, Cankarjeva ulica 1, 8290 Sevnica.

PRIJAVE: so mogoče do vključno ponedeljka, 3.10.2022 oz. do zapolnitve prostih mest. Prijave sprejema CPT Krško (mateja.jurecic@cptkrsko.sikarmen.levak@cptkrsko.si) ter strokovna služba OOZ Sevnica na mail anita.pecnik@ozs.si ali telefon 07/ 81 65 280.
V prijavi navedite: ime in priimek udeleženca ter naziv, davčno št. in naslov vašega podjetja ali obratovalnice iz katere prihajate in obvezno kontakte (mail, št. mobitela). Pogoj za izvedbo je vsaj 15 udeležencev.

PRIJAZNO VABLJENI K PRIJAVI !

Povejte še prijateljem!

Go to Top