Splošna priporočila za uporabnike storitev v času trajanja epidemije koronavirusa COVID-19.

V času trajanja posebnih ukrepov in sprejetih intervencijskih zakonov institucije uporabnike pozivajo, da storitve opravijo preko spletnih portalov in po telefonu. Vse stranke/uporabniki, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo urediti nujne storitev osebno so se dolžne predhodno najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.

Povzemamo delovanje institucij v času izrednih razmer. S klikom na institucijo lahko preberete podrobna navodila o delovanju institucije ali pridobite kontakte posameznih lokalnih enot institucije:

 1. SPOT Svetovanje

 Vsa osebna svetovanja prestavijo. Uporabniki storitev naj se za nujne osebne obiske na regijskih točkah SPOT Svetovanje predhodno dogovorijo po telefonu ali elektronski pošti. Vse aktivnosti izvajajo svetovalci na daljavo tudi e-postopke (evem oz. e-spot).

 1. SPOT Registracija

 Uporabnikom storitev svetujemo, da v primeru, če razpolagate kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP), da postopke, ki jih omogoča portal SPOT opravite elektronsko. Seznam e-postopkov: http://evem.gov.si/info/info/e-postopki/

V primeru, če želite urediti pooblastila ali oddati druge fizične dokumente za postopke na točkah SPOT, prosimo, da izpolnjene obrazce in dokumente na točke SPOT pošljete na naslov točke po redni pošti.

2.1. NOTARJI

Spremenjene uradne ure notarskih pisarn:

– ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure in

– sreda od 13. do 17. ure.

2.2.  AJPES

Uradne ure na izpostavah AJPES so od ponedeljka do petka od 8:00 do 13:00 ure. Poslovni čas v AJPES za poslovanje s strankami po telefonu in elektronskih medijih je od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 15:00 ure in ob petkih od 8:00 do 13:00 ure.

3. FURS

 1. Vloge, ugovore, pritožbe in druge obrazce v čim večji možni meri oddajte po elektronski poti – preko eDavkov ali mobilne aplikacije, kjer je to mogoče. Posamezna vprašanja lahko posredujete tudi preko elektronske pošte na elektronske naslove pristojnih uradov, ki so objavljeni na spletni strani FURS.
 2. Posamezne vloge in obrazce je mogoče odložiti tudi v predalnik pred vhodom v prostore finančnih uradov ali poslati po pošti.
 3. Le v kolikor morate nujno oddati kakšno dokumentacijo osebno (originali pogodb, notarskih zapisov…), jo lahko vložite v vložišču na sedežu finančnega urada, ob tem da v stavbo VSTOPATE POSAMEZNO in uslužbencu na vhodu obrazložite nujnost osebne predložitve.

Za splošne informacije z davčnega ali carinskega področja pokličite na prej navedene številke telefonskih central finančnih uradov ali na eno od številk naših kontaktnih centrov:

08 200 1001 – za vprašanja s področja davkov fizičnih oseb
08 200 1002 – za vprašanja s področja DDV in davčnih blagajn
08 200 1003 – za vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov
08 209 0000 – za vprašanja povezana s prejetim opominom.

Finančna uprava bo do nadaljnjega papirno dokumentacijo odpošiljala samo po pošti in osebni prevzem na finančnih uradih ne bo mogoč.

4. ZRSZ

V času preprečevanja okužbe s koronavirusom ni osebnega posredovanja informacij v naših prostorih in ni osebnega sprejemanja vlog v vložišču.
Komuniciranje in poslovanje je do nadaljnjega možno samo po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti in na spletnih portalih.
Za dodatne informacije in vaša vprašanja vzpostavljene krizne telefonske številke na območnih službah. Na voljo v času uradnih ur: ponedeljek in torek, 8.00–12.00 in 13.00–15.00, sreda, 8.00–12.00 in 13.00–17.00, petek, 8.00–13.00.

Območne službe:

 5. ZZZS

 • * Območna enota Krško, 07/49 02 490, e-pošta OEKK@zzzs.si,
 • * Območna enota Novo mesto, 07/39 33 500, e-pošta: OENM@zzzs.si,
 • Poslovalnice pri območnih enotah ZZZS s strankami poslujejo tako, da se onemogoči fizični stik, npr. z uporabo domofonov, preko stekla in drugimi ukrepi, s katerimi se onemogoči prenos virusa.

6. SODIŠČA

Vsa sodišča od 16. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o sodiščih.

Kot nujne zadeve se štejejo:

 1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
 2. postopek v zadevah zavarovanja,
 3. izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
 4. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
 5. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
 6. spori za objavo popravka objavljene informacije,
 7. popis zapustnikovega premoženja, razen v primerih, ko je potrjena smrt zapustnika zaradi okužbe s koronavirusom ali je vzrok smrti neznan,
 8. zadeve prisilne poravnave in stečaja (v postopkih zaradi insolventnosti sodišča ne razpisujejo javnih dražb in drugih opravil, ki zahtevajo osebne stike upraviteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih),
 9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo v zgoraj navedene nujne zadeve, se prekličejo.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na SPOT svetovanje Posavje:

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

  07/ 490 22 2