V okviru točke SPOT svetovanje Posavje vas vljudno vabimo na brezplačno delavnico

 »MOŽNOSTI PRENOSA DEJAVNOSTI NA NASLEDNIKE ter DAVČNI IN RAČUNOVODSKI VIDIK PRENOSOV«,

ki bo v sredo, 25. septembra 2019, od 16. do 19. ure, v veliki konferenčni dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica, Cankarjeva ulica 1, 8290 Sevnica

Vzroki za prenos dejavnosti so lahko različni, kot so različni načini prenosa.  Da bi bilo zapletov pri načrtovanju tega za podjetnika pomembnega dogodka čim manj, je potrebno poznati številne zakone in podzakonske akte, ki pokrivajo to področje. Šele z natančno proučitvijo je mogoče dovolj natančno planirati bodoče davčne obveznosti, ki izhajajo iz posamezne izbrane možnosti  prenosa. Ravno davčne obremenitve pa so tiste, ki bodo pomembno vplivale na odločitev podjetnika.

 VSEBINA DELAVNICE:

  1. Prenos dejavnosti s.p. na družinske člane prevzemnike,  kdo in kdaj so lahko prevzemniki, družinski člani prevzamejo podjetje s.p.
  2. Kakšne so možnosti preoblikovanja s.p. v kapitalsko družbo d.o.o. ali prenos s.p. na že registrirano prevzemno kapitalsko družbo d.o.o.
  3. Možnosti izvzema premoženja (nepremičnine, osebna vozila..) iz dejavnosti v zasebno gospodinjstvo pred prenosom dejavnosti – računovodski in davčni vidik
  4. Prenos dejavnosti s.p. na kapitalsko družbo d.o.o. Možnosti zniževanja podjetnikovega kapitala pred prenosom v d.o.o. po davčno nevtralnem principu, brez davčnih dajatev
  5. Dedovanje p. , kdo je lahko prevzemnik  podjetja kot dedič
  6. Kapitalske družbe d.o.o. – prevzem lastništva podjetja z darilno pogodbo družinskim članom, dedovanje  deležev v d.o.o.,  izstop družbenika iz več osebne kapitalske družbe d.o.o. – odškodnina
  7. Praksa registrskih sodišč pri prenosih s.p. na kapitalsko družbo, spremembi lastništva v d.o.o. zaradi darilnih pogodb, dedovanja….
  8. Razprava, odgovori na vprašanja udeležencev

Delavnico bo izvedela ga. Milica Gostiša, vrhunska strokovnjakinja na področju davkov, računovodstva in financ, avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov in strokovnih priročnikov. Ima dolgoletne praktične izkušnje pri izvajanju prenosov – doslej je bilo preoblikovanih  preko 1.200  podjetij samostojnih podjetnikov in večje število prenosov lastništva na dediče v kapitalskih družbah.   Za udeležence bo pripravljeno gradivo.

Za udeležbo je prijava obvezna ! Prijave zbirajo na OOZ Sevnica do vključno 16.9.2019 oz. do zasedbe mest (telefon 07/81 65 280 ali  anita.pecnik@ozs.si). Dodatne informacije o delavnici lahko prejmete na OOZ Sevnica.

PRIJAZNO VABLJENI K PRIJAVI !

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2