GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavlja RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V POSAVSKI REGIJI ZA LETO 2021.

 Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Posavske gospodarske zbornice, Krško.

Predlagatelji lahko v letu 2021 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2019 do 31. 3. 2021.

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

  • Produktne inovacije (proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)
  • Procesne inovacije (nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).
  • Trženjske inovacije (nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
  • Organizacijske inovacije (nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).
  • Družbene inovacije(nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe)

Prijava na razpis mora vsebovati:

  1. V celoti izpolnjeno Prilogo 2 – Prijavni obrazec v .doc/docx in .pdf. Prijavni obrazec predstavlja osnovo za oblikovanje prijave za inovacijo, ki jo prijavitelji oblikujejo po svoje. Obvezno mora prijavni obrazec vsebovati vse osnovne podatke o inovaciji, ki so zahtevani v Prilogi 2, izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev s podpisom odgovorne osebe, zahtevane opise inovacij ter vse dele podrobnega opisa inovacije (Odličnost in Učinek s podnaslovi). Vzorčni primeri prijav in dodatne informacije so dostopni na spletni strani Posavske gospodarske zbornice, Krško in spletni strani inovacije.gzs.si.
  2. Slike in/ali video inovacije v visoki ločljivosti, primerne tudi za tisk (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl). Velja tudi povezava do youtube objave video posnetka).

Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško, Bohoričeva 9, 8270 Krško s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, ali na e-naslov posavska.gz@gzs.sinajkasneje do 31. 5. 2021.

Več o kriterijih in splošnih določilih za prijavo si preberite na spletni strani Posavske gospodarske zbornice.

Imate vprašanje?

Pokličite nas!

    07/ 490 22 2