Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, k prijavi za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem (članom in nečlanom) na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu, objavljenem na spletni strani OZS. Na javni poziv se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega poziva novembra lani.

Pred oddajo vloge si natančno preberite vsebino javnega poziva in pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati. Javni poziv je odprt do vključno 29. 1. 2021.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vlogo lahko oddate na spletni strani OZS. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno, na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja.

V Posavju lahko prevzamete maske na :