EU projekt, moj projekt 2023

V Sloveniji je bilo z evropskimi kohezijskimi sredstvi podprtih že več kot 10.000 projektov, programov ali javnih razpisov. Vsi imajo skupne cilje: rast, dvig življenjskega standarda in nova delovna mesta.

Vsa ta sredstva pomenijo uresničene projekte, zaradi katerih v Sloveniji živimo boljše in lepše na številnih področjih. Z vsakim ustvarjenim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim kilometrom ceste, kolesarske poti ali železnice, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, možnostjo boljše zdravstvene oskrbe, z vsako spodbudo podjetjem pa se ustvarjajo tudi priložnosti za nadaljnji uspešen razvoj države.

S pomočjo teh sredstev je bil zgrajen tudi Podjetniški inkubator Krško. Ob podpori evropskih sredstev je nastala dobra zgodba, ki oblikujejo naš skupni boljši danes in jutri.

Vabljeni h glasovanju za projekt Podjetniški inkubator Krško, ki se je v praksi uresničil s pomočjo evropskih sredstev.

Več o projektih in povezava do glasovanja:

Izmed vseh oddanih glasov bodo izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli paket promocijskih artiklov “Evropska sredstva povezujejo”. Glasovanje poteka do 31. avgusta 2023.