PRIPRAVA NA INŠPEKCIJO ZA VARNO HRANO IN DELO PO SISTEMU HACCP TER UKREPI ZA ZAŠČITO PRED OKUŽBO S Covid-19

V sklopu aktivnosti na področju izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v