Loading Events

V sklopu aktivnosti na področju izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, v organizaciji SPOT svetovanje Posavje – CPT Krško in izvajalca OOZ Sevnica vas vljudno

vabimo vas na brezplačno in aktualno spletno delavnico

PRIPRAVA NA INŠPEKCIJO ZA VARNO HRANO IN DELO PO SISTEMU HACCP TER UKREPI ZA ZAŠČITO PRED OKUŽBO S Covid-19,

ki bo v četrtek, 25. februarja 2021, s pričetkom ob 9.00. uri

V praksi nam obisk inšpektorja večinoma predstavlja stres, saj postopka in načina delovanja inšpekcijskih služb ne poznamo prav dobro. Seminar je namenjen seznanitvi s pravnimi podlagami za uveljavljanje zahtev varne hrane, s smernicami za dobro higiensko prakso, ter validaciji in racionalizaciji sistema HACCP. Doletela pa nas je tudi nova realnost, virus Covid-19. Nujno potrebni so novi ukrepi za zaščito tako zaposlenih kot strank, dodati pa je potrebno nova pravila ravnanja v gostinski in živilski stroki ter se po njih strogo ravnati.

Vsi, ki delate z živili in ste zato odgovorni za varnost živil, morate torej biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljate. To velja tudi za študente in dijake. Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovem obratu, za svoje delo ustrezno usposobljene.

PROGRAM

 1. Pravne podlage za uveljavljanje zahtev varne hrane
 2. Odgovornost za varno hrano
 3. Dejavniki tveganja: biološki, kemijski, fizični dejavniki tveganja
 4. Smernice za dobro higiensko prakso in higienske zahteve
 5. Spremljajoči higienski program in Sistem HACCP
 6. Racionalizacija in validacija HACCP sistema – manj obrazcev, zapisov, manj dela, manj arhiva
 7. Primer reševanja: enostavno vodenje HACCP sistema
 8. Posebni ukrepi za zaščito zaposlenih in strank pred COVID-19
 9. Smernice za čiščenje in razkuževanje prostorov
 10. Kako privarčevati denar: kaj je obvezno in kaj ni več obvezno po zakonodaji?
 11. Kako pripraviti dokumentacijo za inšpekcijski pregled?
 12. Praktični primeri, v sodelovanju z udeleženci
 13. Čistoča poveča ugled vašega podjetja

PREDAVATELJICA: Nataša Mežnarič, po izobrazbi diplomirana sanitarna inženirka, z dodatnim znanjem iz študija Vodenja kadrov, že enajsto leto vzpostavlja sisteme čiščenja in higiene v objektih. Je strokovna sodelavka Zdravstvene fakultete, smer sanitarno inženirstvo. Je mentorica študentov, pri njej opravljajo strokovno prakso bodoči zdravstveni inšpektorji. Je notranja presojevalka standarda kakovosti ISO 9001:2008. Za seboj ima že preko 300 projektov vzpostavljanja standardov higiene in HACCP sistemov.

DELAVNICA JE NAMENJENA malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom, zaposlenim, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo, prometom in prodajo živil: zaposlenim v barih, gostiščih, restavracijah, slaščičarnah, kavarnah, turističnih kmetijah, pekarnah, predelovalcih in prevoznikih živil … ter potencialnim podjetnikom.

Delavnica se izvaja na podlagi Uredbe o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki določata, da v proizvodnji in prometu z živili lahko delajo samo osebe, ki imajo ustrezno strokovno usposobljenost in izpolnjujejo osnovne zahteve osebne higiene.

Poleg izrazito praktičnih vsebin, delavnica izpolnjuje pogoje za izdajo potrdil o rednem usposabljanju oseb, ki delajo z živili za odgovorne osebe, organizatorje prehrane ter osebe, ki prihajajo v stik z živili. Potrdilo boste udeleženci prejeli po e-pošti po zaključku spletne delavnice.

Udeleženci boste prejeli strokovno gradivo.

PRIJAVE

Delavnica bo izvedena v spletni (virtualni) obliki, zato je OBVEZNA elektronska prijava preko e-pošte, ki jo pošljite na anita.pecnik@ozs.si. V njej navedite ime in priimek udeleženca/slušatelja ter naziv vašega podjetja (obratovalnice). Prijave sprejemamo do vključno 15.2.2021. Trajanje delavnice 2 uri.

Po prijavi boste prijavljeni na e naslov prejeli povezavo (link), preko katere se boste pridružili v spletno učilnico ter kratka navodila za prijavo in sodelovanje.
Da sodelujte kot poslušalec je enostavno. Potrebujete le računalnik in internetno povezavo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povejte še prijateljem!

Go to Top